Hint: To browse or limit your search, select an entity type from the dropdown list next to the search box. Help
Key:   A=Biological Activity C=Chemical E=Ethnobotany Plant P=Plant S=Syndrome U=Ethnobotany Use
E Cayratia carnosa
E Salvia carnosa (Purple Sage)
E Ipomoea carnosa
C METHYL-CARNOSATE
E Hoya pendula
E Hoya sp
E Hoya coronaria (Akar setebal)
E Hoya latifolia (Kapalan)
E Hoya coriacea
E Hoya australis
E Hoya multiflora
E Hoya upoluensis
E Hoya vitiensis
E Hoya coranaria
E Hoya rumphii
E Hoya diversifolia (Akar sesudu bukit)