E Dioscorea prazeri (Dioscoreaceae) PDF

Back to previous
 1. Common name(s)

  Prain & Burk.

 2. Data Views

  Total Uses: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Pediculicide
  Pediculicide India
  Piscicide India
  Shampoo
  Shampoo India