E Oryza sativas (Poaceae) PDF

Back to previous
 1. Common name(s)

  Padi; Beras; Pari

 2. Data Views

  Total Uses: 4
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Carbuncle Java
  Diarrhea Java
  Ophthalmia Malaya
  Sapraemia Sumatra