E Aristolochia recurvilabra (Aristolochiaceae) PDF

Back to previous
 1. Common name(s)

  Tung Shu; Sheng Shu; Pai Shu; Yun Shu; P'Ing Shu; Hsiao Yuan Shu; Tu Hsing Ken; Yuan Shu; Ch'Ing Mu Hsiang; Wu Shu

 2. Data Views

  Total Uses: 10
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Alterative China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Antidote(Poison) China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Bite(Snake) China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Diarrhea China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Diuretic China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Dysentery China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Dysentery China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Dyspepsia China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Flux China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.
  Tonic China Shih-chen, Li. 1973. Chinese medinal herbs. Georgetown Press, San Francisco.