E Fagraea berteriana (Loganiaceae) PDF

Back to previous
 1. Common name(s)

  Kaunomori; Argook

 2. Data Views

  Total Uses: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Anodyne Samoa
  Dermatosis New Caledonia
  Diabetes Fiji
  Fever Samoa
  Perfumery New Caledonia
  Rib Samoa