U Hookworms PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus precatorius ( Rosary Pea , Peonia , Pois Rouge , Paratella , Hung Tou , Peonia De St Tomas , Liane Reglisse , Gunchi , Hint Meyankoku , Ma Liao Tou , Cain Ghe , Graines Reglisse , Paternoster , Reglisse , To-Azuki , Rakat , Weesboontje , Jequerit )
  Chenopodium ambrosioides ( Herbe A Vers , L. , Semen Contra , Feuilles A Vers , Semin Contra , Pazote , Paico , Meksika Cayi , Chenopode , Apasote , Simon Contegras )
  Clausena anisata
  Dryopteris crassirhizoma ( O-Sida )
  Hoslundia opposita
  Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
  Mezoneuron benthamianum
  Microglossa pyrifolia
  Omphalea lapidecens
  Sargentodoxa cuneata
  Trema orientalis ( Narong paya , Anggrung , Mendarung )