U Hookworms PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus precatorius ( Pois Rouge , Hint Meyankoku , Liane Reglisse , Rakat , Reglisse , Ma Liao Tou , Gunchi , Paternoster , Graines Reglisse , Jequerit , Hung Tou , Peonia De St Tomas , To-Azuki , Peonia , Weesboontje , Paratella , Cain Ghe , Rosary Pea )
  Chenopodium ambrosioides ( Apasote , Pazote , Feuilles A Vers , Semen Contra , Simon Contegras , Paico , L. , Meksika Cayi , Herbe A Vers , Chenopode , Semin Contra )
  Clausena anisata
  Dryopteris crassirhizoma ( O-Sida )
  Hoslundia opposita
  Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
  Mezoneuron benthamianum
  Microglossa pyrifolia
  Omphalea lapidecens
  Sargentodoxa cuneata
  Trema orientalis ( Mendarung , Narong paya , Anggrung )