U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( L. , Lo K'Uei , Yu Ts'Ai , Chung K'Uei , T'Eng K'Uei , Tian Kui Zi )
  Cordyline fruticosa ( Jenjuang , Andong , Tunjung , Laklak , Senjuang , Jejuang , Daoen nagasi , Lenjuang , Daun juang-juang , Tie Shu Ye )
  Cycas revoluta ( Penawar djambe , Sotetu , Wu Lou Tzu , Ch'Ien Nien Tsao , Wan Sui Tsao , Tie Shu Ye )
  Galium aparine ( Grateron , Gia Mara , Hashishat Al Af'A , Amor De Hortelano , Zhu Yang Yang , Hedge Clivers , Cleever , Cleavers , Kaz Yogurtotu , Cleavers Goosegrass )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Pegaga embun (Dew pegaga) , Ulam gunong , Tikim , Tian Hu Sui )
  Imperata cylindrica ( Hilalang , Pai Mao , Kambengang , Alang-alang , Lalang , Ilalang , Mao Chen , Mao Ken , Bai Mao Gen , Alalang , Tigaya , Mah Chow Kin )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Shui Hung Hua Zi , Oke-Tade , Hung Ts'Ao )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tian Kui Zi , Tien Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Hiyodori-Shogo , Bai Ying )