U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( Yu Ts'Ai , Chung K'Uei , Tian Kui Zi , T'Eng K'Uei , Lo K'Uei , L. )
  Cordyline fruticosa ( Tie Shu Ye , Jejuang , Daun juang-juang , Jenjuang , Andong , Daoen nagasi , Lenjuang , Laklak , Tunjung , Senjuang )
  Cycas revoluta ( Ch'Ien Nien Tsao , Sotetu , Wan Sui Tsao , Penawar djambe , Tie Shu Ye , Wu Lou Tzu )
  Galium aparine ( Amor De Hortelano , Gia Mara , Zhu Yang Yang , Grateron , Cleavers Goosegrass , Cleavers , Kaz Yogurtotu , Hedge Clivers , Cleever , Hashishat Al Af'A )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Pegaga embun (Dew pegaga) , Tian Hu Sui , Ulam gunong , Tikim )
  Imperata cylindrica ( Pai Mao , Kambengang , Alang-alang , Hilalang , Ilalang , Mah Chow Kin , Alalang , Lalang , Tigaya , Mao Chen , Mao Ken , Bai Mao Gen )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Shui Hung Hua Zi , Hung Ts'Ao , Oke-Tade )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tian Kui Zi , Tien Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Hiyodori-Shogo , Bai Ying )