U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( Tian Kui Zi , Chung K'Uei , Lo K'Uei , L. , Yu Ts'Ai , T'Eng K'Uei )
  Cordyline fruticosa ( Tie Shu Ye , Tunjung , Laklak , Andong , Jejuang , Jenjuang , Daoen nagasi , Lenjuang , Daun juang-juang , Senjuang )
  Cycas revoluta ( Tie Shu Ye , Wu Lou Tzu , Penawar djambe , Sotetu , Wan Sui Tsao , Ch'Ien Nien Tsao )
  Galium aparine ( Amor De Hortelano , Cleever , Cleavers , Cleavers Goosegrass , Grateron , Kaz Yogurtotu , Gia Mara , Zhu Yang Yang , Hashishat Al Af'A , Hedge Clivers )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Tikim , Pegaga embun (Dew pegaga) , Tian Hu Sui , Ulam gunong )
  Imperata cylindrica ( Hilalang , Mao Chen , Mah Chow Kin , Mao Ken , Kambengang , Bai Mao Gen , Tigaya , Pai Mao , Lalang , Alalang , Ilalang , Alang-alang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Hung Ts'Ao , Oke-Tade , Shui Hung Hua Zi )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tian Kui Zi , Tien Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Hiyodori-Shogo , Bai Ying )