U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( Yu Ts'Ai , Chung K'Uei , T'Eng K'Uei , Tian Kui Zi , Lo K'Uei , L. )
  Cordyline fruticosa ( Jenjuang , Laklak , Jejuang , Daun juang-juang , Lenjuang , Tunjung , Senjuang , Andong , Tie Shu Ye , Daoen nagasi )
  Cycas revoluta ( Tie Shu Ye , Ch'Ien Nien Tsao , Wan Sui Tsao , Penawar djambe , Wu Lou Tzu , Sotetu )
  Galium aparine ( Zhu Yang Yang , Gia Mara , Grateron , Cleavers , Hashishat Al Af'A , Hedge Clivers , Amor De Hortelano , Kaz Yogurtotu , Cleever , Cleavers Goosegrass )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Tian Hu Sui , Ulam gunong , Tikim , Pegaga embun (Dew pegaga) )
  Imperata cylindrica ( Alalang , Mao Chen , Hilalang , Mao Ken , Tigaya , Ilalang , Lalang , Kambengang , Mah Chow Kin , Bai Mao Gen , Pai Mao , Alang-alang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Mao Liao , Shui Hong Hua Zi )
  Polygonum orientale ( Hung Ts'Ao , Oke-Tade , Shui Hung Hua Zi )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tien Kui Zi , Tian Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Bai Ying , Hiyodori-Shogo )