U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( Chung K'Uei , Tian Kui Zi , T'Eng K'Uei , Lo K'Uei , L. , Yu Ts'Ai )
  Cordyline fruticosa ( Laklak , Jenjuang , Senjuang , Daun juang-juang , Andong , Tie Shu Ye , Jejuang , Tunjung , Daoen nagasi , Lenjuang )
  Cycas revoluta ( Wan Sui Tsao , Penawar djambe , Tie Shu Ye , Sotetu , Ch'Ien Nien Tsao , Wu Lou Tzu )
  Galium aparine ( Hashishat Al Af'A , Zhu Yang Yang , Hedge Clivers , Amor De Hortelano , Kaz Yogurtotu , Cleavers Goosegrass , Grateron , Gia Mara , Cleever , Cleavers )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Tikim , Ulam gunong , Pegaga embun (Dew pegaga) , Tian Hu Sui )
  Imperata cylindrica ( Pai Mao , Alalang , Kambengang , Mao Chen , Mao Ken , Alang-alang , Lalang , Ilalang , Mah Chow Kin , Tigaya , Bai Mao Gen , Hilalang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Hung Ts'Ao , Oke-Tade , Shui Hung Hua Zi )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tien Kui Zi , Tian Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Hiyodori-Shogo , Bai Ying )