U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( L. , Yu Ts'Ai , Tian Kui Zi , Lo K'Uei , T'Eng K'Uei , Chung K'Uei )
  Cordyline fruticosa ( Jejuang , Tunjung , Lenjuang , Laklak , Jenjuang , Daun juang-juang , Daoen nagasi , Tie Shu Ye , Senjuang , Andong )
  Cycas revoluta ( Wan Sui Tsao , Wu Lou Tzu , Ch'Ien Nien Tsao , Penawar djambe , Sotetu , Tie Shu Ye )
  Galium aparine ( Hashishat Al Af'A , Cleavers Goosegrass , Amor De Hortelano , Hedge Clivers , Cleever , Zhu Yang Yang , Grateron , Cleavers , Gia Mara , Kaz Yogurtotu )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Tian Hu Sui , Tikim , Ulam gunong , Pegaga embun (Dew pegaga) )
  Imperata cylindrica ( Tigaya , Pai Mao , Bai Mao Gen , Ilalang , Kambengang , Hilalang , Mah Chow Kin , Alalang , Mao Ken , Lalang , Alang-alang , Mao Chen )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Hung Ts'Ao , Shui Hung Hua Zi , Oke-Tade )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tian Kui Zi , Tien Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Bai Ying , Hiyodori-Shogo )