U Hepatoma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 21
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
  Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
  Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
  Basella alba ( L. , T'Eng K'Uei , Yu Ts'Ai , Tian Kui Zi , Lo K'Uei , Chung K'Uei )
  Cordyline fruticosa ( Jenjuang , Daoen nagasi , Jejuang , Daun juang-juang , Senjuang , Laklak , Tunjung , Andong , Tie Shu Ye , Lenjuang )
  Cycas revoluta ( Tie Shu Ye , Wan Sui Tsao , Wu Lou Tzu , Penawar djambe , Ch'Ien Nien Tsao , Sotetu )
  Galium aparine ( Hashishat Al Af'A , Grateron , Hedge Clivers , Kaz Yogurtotu , Amor De Hortelano , Zhu Yang Yang , Gia Mara , Cleever , Cleavers Goosegrass , Cleavers )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Hydrocotyle sibthorpioides ( Tian Hu Sui , Pegaga embun (Dew pegaga) , Ulam gunong , Tikim )
  Imperata cylindrica ( Mah Chow Kin , Tigaya , Mao Chen , Ilalang , Bai Mao Gen , Mao Ken , Lalang , Alalang , Pai Mao , Alang-alang , Kambengang , Hilalang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
  Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
  Polygonum orientale ( Shui Hung Hua Zi , Hung Ts'Ao , Oke-Tade )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Semiaquilegia adoxoides ( Tian Kui Zi , Tien Kui Zi )
  Solanum lyratum ( Bai Ying , Hiyodori-Shogo )