U Hair-Tonic PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 43
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Ch'U , Gok Aghaji , Niwa-Urusi )
  Arctium lappa ( Lampazo Mayor , Arqityon , Burdock Blood , Wu Shih , Ta Li Tzu , Bardana , Niu P'Ang Tzu , Niu Ts'Ai , Burdock , Dulavratotu , Waisar , Kuang Mu Hsiang , Kewe , Shu Nien , Gobo )
  Artemisia campestris ( Roter Beifuss , Wilde Averuit , Feld Beifuss , Boja , Mugwort , Sheeh , Rode Bijvoet , Armoise Champetre , Escobilla Parda , Beifuss , Field Southernwood , Abrotano Femmina )
  Artemisia cana
  Artemisia stelleriana ( Lu , Pai Hao , Fan )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Man Ching , Abura-Na , Wu Ching , Shalgham , Yun T'Ai , Turnip , Yu T'Sai , Shelem )
  Buxus sempervirens ( Boj , Boxwood , Buis , Le Buis , Bwes Beni , Simsir , Huang Yang Mu )
  Cannabis sativa ( Han Ma , Canamo Indio , Hemp,Indian , Canamo , Bhang , Hemp , Ganja , Huo Ma , Ma Jen Chiu , Mariguana , Ta Ma , Qunnab , Tchene , Ma Fen , Kenevir , Huang Ma , Bangue , Hint Keneviri )
  Chaectospermum glutinosum
  Cirsium flodmani
  Crescentia cujete ( Higuero , Higuera , Callebasse Marronne , Calebasse Marron , Calebassier , Jiguero , Tabu kayu , Camasa , Higuero Galion , Berenuk , Guiro , Calabash Tree , Petite Calabasse Des Bois , Calebasse )
  Cyperus rotundus ( Hsiang Fu Tzu , Souchet , Tage-tage , Mota , Roekoet teki , So Ken Chiu , Mutha , Muskezamin , Topalak , Teki , So Ts'Ao , Mustaka , Hama-Suge , Woeta , Musta , Boeai , Hsiang Fu )
  Davallia tenuifolia ( Shih Hua , Shih I , Shih T'Ai , Wu Chiu , Shih Ma Tsung , Shih Hsu , Kwei Li )
  Dianthus superbus ( Kawara-Nadesiko , Ezo-Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
  Eupatorium sp ( Tse Lan , Marmaquilla , Ti Sun )
  Eurotia lanata
  Fagopyrum esculentum ( T'Ien Ch'Iao , Qamh Al Baqar , Hua Ch'Iao , Wu Mai , Ch'Iao Mai )
  Lonicera ciliosa
  Magnolia conspicua ( Ying Ch'Un , Hsin I , Mu Pi , Hou T'Ao , P'Ao )