U Gynecopathy PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV   Excel   PDF

  Click on column headings to sort the list on the column
  Plant
  Angelica acutiloba ( Toki , Miyama-Toki )
  Angelica anomala ( Pai Ch'Ih , Pai Chih Hsiang , Pai Chih , Tse Fen , Fang Hsiang , Fu Li )
  Angelica uchiyamai
  Bursera jorullensis
  Carthamus tinctorius ( Yao Hua , Alazor , Hung Lan Hua , Beni-Bana , E'Sfer , Kesumba , Hung Hua , Azafran , Kasumba , Habb Et Quirthim , Huang Lan , Qurtum )
  Cryptotaenia canadensis ( Tang Kuei Chiu )
  Deutzia sieboldiana ( Sou Su )
  Euonymus alatus ( Nisikigi )
  Kerria japonica ( Ti T'Ang )
  Laurelia novae1zealandiae
  Leonurus sibiricus ( I Mu , Tebing agu , Mehaziki , Ch'Ung Wei , T'Ui , Yeh T'Ien Ma , Ginjean )
  Narcissus tazetta ( Suisen , Chin Chan Yin T'Ai , Dohn En Nirdjis , Shui Hsien , Oil Of Narcissus )
  Paeonia albiflora ( Bai Shao , Chin Shao Yao , Syakuyaku , Shao Yao )
  Pistacia vera ( Hu Chen Tzu , Wu Ming Tzu , O Yueh Chun Tzu , Pistachio )
  Rheum officinale ( Da Huang , Kelembak , Chiang Chun , Cin Ravendi , Ta Huang , Huang Liang , Medicinel Rhubarb )
  Rhynchosia volubilis ( Yeh Lu Tou , Lu Tou , Lu Huo , Lao Tou )
  Saraca indica ( Wu Yu Hua , Si Soup )
  Withania somnifera ( Kanaje Hindi , Strychnos , Samm Al Ferakh , Ajagandha , Orovale )