U Goiter PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Asarum forbesi ( Tu Heng , Ma T'I Hsiang , T'U Hsi Hsin , Tu K'Uei )
  Cereus grandiflorus ( Koningen Der Nacht , Night-Blooming Ceresus , Cacto , Cactus )
  Clematis graveolens ( Mu Yao Tzu , Ch'Ih Yao , Huang Yao Tzu , Huang Yao Chiu , Ta K'U , Huang Yao Chin )
  Coix lacryma-jobi ( Chieh Li , Hatomugi , Larmes De Job , Hato-Mugi , Job'S Tear , Tranengras , I Chu Tzu , Yokuinin , T'U I Mi , Hui Hui Mi , Gavedhu , Lagrimas De San Pedro , Zyuzu-Dama , I I Jen Chiu , Chi Shih , Kan Mi , Yi Yi Ren , Gurlu , Graines Chapelet , I I Jen )
  Dioscorea bulbifera ( Yam , Niga-Kashu , Huang Yao Zi )
  Fucus vesiculosus
  Nasturtium officinale ( Berros , Berro , Suteresi , Cresson , Nasturtium , Cress , Habb Ar Rashad , Cresson D'Eau , Cresson Des Jardins , Cresson De Fontaines , Watercress , Hurf Al May , Cresson Du Pays , Water Cresses )
  Orixa japonica ( Ch'Ang Shan , Shu Ch'I , Hen Shan , Hu Ts'Ao )
  Populus alba ( Tu Yao , Qawagh , Pai Yang P'I Chiu , Pai Yang , Hur , White Poplar , Uraziro-Hako-Yanagi , Silverleaf Poplar , Ak Kavak )
  Prunella vulgaris ( Hsia Ku Ts'Ao , Consolida Minor , Sicklewort , Adi Erikotu , Selfheal , Healall , Consuelda Menor , Xia Ku Cao )
  Xanthium strumarium ( Ts'Ang Erh , Chuan Erh , Buah anjang , Hsi Erh , Lizzaij , Yang Fu Lai , Kucuk Siracaotu , Erh Tang , Cang Er Zi , Gatico , Cadillo , Ona-Momi )