U Gastralgia PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 23
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia , Wu Chia P'I , Wu Chia P'I Chiu )
  Alpinia officinarum ( Liang Chiang , Man Chiang , Galangal , Kucuk Galanga , Kao Liang Chiang )
  Aquilaria agallocha ( Chi Ku Hsiang , Chan Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Ma T'I Hsiang , Chen Xiang , Ch'En Hsiang , Lignum Aloes , Huang Shu Hsiang , Aguru )
  Brassica integrifolia
  Brickellia veronicaefolia
  Canscora diffusa
  Cedrela mexicana
  Correa alba
  Corydalis ambigua ( Hsuan Hu So , Yen Hu So , Ezo-Engosaku )
  Cyperus rotundus ( Roekoet teki , Souchet , So Ken Chiu , Muskezamin , Mota , Mustaka , Woeta , Mutha , Teki , Hsiang Fu Tzu , Topalak , Hama-Suge , Musta , Tage-tage , Boeai , So Ts'Ao , Hsiang Fu )
  Dryobalanops aromatica ( Bing Pian , Kapur , Su Nao , Ping P'Ien , Mi Nao , Mei Hua P'Ien , P'O Lu Hsiang , Ch'Ing Ping P'Ien , Kapurun , Pokok kapur burus (Baru campho , Ts'Ang Lung Nao , Dryobalanops , Chin Chiao Nao , Camphora , Ni Ping P'Ien )
  Elettaria cardamomum ( Cardamom , Pai Tou K'Ou , Tou K'Ou , Kakule , Ts'Ao Kuo , Krako )
  Euphorbia tirucalli ( Tikel balung , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Tulang-tulang , Pencil Tree , Milkbush , Paching tawa , Mentulang , Kayu urip )
  Foeniculum vulgare ( Shih Lo , Tzu Mu Lo , Raziyane , Kaneer Razbana , Hsiao Hui Hsiang , Adas londa , Shamar , La Nuit , Ama-Uikyo , Adas pedas , Hui Hsiang Chiu , Uikyo , Shbint , Fennel , Rezene , Adas landi , Finocchio Forte , Tzu Mo , Karasu-Uikyo , L'Anis , Hinojo , Anis Vert , Anis , Comino )
  Hyoscyamus niger ( Jusquiame , Black Henbane , Altercum , Hiyosu , Sukran , Banotu , Giusguiamo , Henbane , Henbane,Black , Hunabra-So , Banj Barry )
  Leucosyke capitellata
  Litchi chinensis ( Li Chi Tzu , Reisi , Litchi , Li Chih , Li Chih Ho , Quenepe Chinois )
  Parthenium hysterophorus ( Escoba De Puerco , Absinthe Marron , Escoba Amarga , Yerba Amarga , Friega Platos , Baille Lame , Absynthe Batarde , Parthene Multifide , Feuilles Bouton , Escobita Amarga , Balai Amer )
  Piper longum ( Pi Po , Pi P'O Mu , Uzun Biber , Pepper,Long , Long Pepper )
  Piper retrofractum ( Chabai jawa (Java long pepper) , Lada panjang (Long pepper) , Vahl , Chabe alas , Chabean , Longpepper,Java , Chabe sula , Javanese Long Pepper )