U Gastralgia PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 23
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia , Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia P'I )
  Alpinia officinarum ( Kao Liang Chiang , Man Chiang , Kucuk Galanga , Liang Chiang , Galangal )
  Aquilaria agallocha ( Chen Xiang , Aguru , Lignum Aloes , Chi Ku Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Huang Shu Hsiang , Ch'En Hsiang , Chan Hsiang , Ma T'I Hsiang )
  Brassica integrifolia
  Brickellia veronicaefolia
  Canscora diffusa
  Cedrela mexicana
  Correa alba
  Corydalis ambigua ( Hsuan Hu So , Ezo-Engosaku , Yen Hu So )
  Cyperus rotundus ( Boeai , Woeta , Roekoet teki , Hsiang Fu , Teki , So Ts'Ao , Hama-Suge , Mutha , Topalak , Hsiang Fu Tzu , So Ken Chiu , Mota , Mustaka , Muskezamin , Souchet , Tage-tage , Musta )
  Dryobalanops aromatica ( Kapur , Mi Nao , Ni Ping P'Ien , Chin Chiao Nao , Bing Pian , Mei Hua P'Ien , Ch'Ing Ping P'Ien , P'O Lu Hsiang , Dryobalanops , Camphora , Pokok kapur burus (Baru campho , Kapurun , Ts'Ang Lung Nao , Su Nao , Ping P'Ien )
  Elettaria cardamomum ( Cardamom , Kakule , Pai Tou K'Ou , Ts'Ao Kuo , Krako , Tou K'Ou )
  Euphorbia tirucalli ( Tulang-tulang , Pencil Tree , Paching tawa , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Kayu urip , Tikel balung , Milkbush , Mentulang )
  Foeniculum vulgare ( Shbint , Kaneer Razbana , Tzu Mo , Hui Hsiang Chiu , Anis , Shamar , Raziyane , La Nuit , Rezene , Adas pedas , Ama-Uikyo , Uikyo , Adas landi , Karasu-Uikyo , Fennel , Finocchio Forte , Hsiao Hui Hsiang , Shih Lo , Anis Vert , Hinojo , Tzu Mu Lo , L'Anis , Adas londa , Comino )
  Hyoscyamus niger ( Sukran , Banj Barry , Hiyosu , Henbane , Henbane,Black , Black Henbane , Giusguiamo , Altercum , Jusquiame , Hunabra-So , Banotu )
  Leucosyke capitellata
  Litchi chinensis ( Quenepe Chinois , Li Chi Tzu , Litchi , Li Chih , Reisi , Li Chih Ho )
  Parthenium hysterophorus ( Feuilles Bouton , Absinthe Marron , Baille Lame , Escobita Amarga , Balai Amer , Parthene Multifide , Escoba De Puerco , Escoba Amarga , Yerba Amarga , Absynthe Batarde , Friega Platos )
  Piper longum ( Uzun Biber , Long Pepper , Pi Po , Pi P'O Mu , Pepper,Long )
  Piper retrofractum ( Chabai jawa (Java long pepper) , Chabe sula , Longpepper,Java , Javanese Long Pepper , Chabe alas , Vahl , Lada panjang (Long pepper) , Chabean )