U Gastralgia PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 23
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia , Wu Chia P'I )
  Alpinia officinarum ( Liang Chiang , Man Chiang , Galangal , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga )
  Aquilaria agallocha ( Chan Hsiang , Aguru , Ch'En Hsiang , Huang Shu Hsiang , Lignum Aloes , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chen Xiang , Ma T'I Hsiang , Chi Ku Hsiang )
  Brassica integrifolia
  Brickellia veronicaefolia
  Canscora diffusa
  Cedrela mexicana
  Correa alba
  Corydalis ambigua ( Yen Hu So , Hsuan Hu So , Ezo-Engosaku )
  Cyperus rotundus ( So Ken Chiu , Woeta , Teki , Hsiang Fu Tzu , Musta , Boeai , Mutha , Mustaka , Topalak , Muskezamin , Hama-Suge , Tage-tage , Souchet , So Ts'Ao , Hsiang Fu , Roekoet teki , Mota )
  Dryobalanops aromatica ( Camphora , Bing Pian , Ch'Ing Ping P'Ien , Ts'Ang Lung Nao , Mi Nao , Kapurun , Chin Chiao Nao , Mei Hua P'Ien , P'O Lu Hsiang , Ni Ping P'Ien , Kapur , Su Nao , Dryobalanops , Pokok kapur burus (Baru campho , Ping P'Ien )
  Elettaria cardamomum ( Ts'Ao Kuo , Tou K'Ou , Cardamom , Kakule , Pai Tou K'Ou , Krako )
  Euphorbia tirucalli ( Tikel balung , Milkbush , Mentulang , Tulang-tulang , Pencil Tree , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Kayu urip , Paching tawa )
  Foeniculum vulgare ( Uikyo , Shih Lo , Tzu Mo , Kaneer Razbana , Adas landi , Raziyane , Ama-Uikyo , Shamar , Comino , Finocchio Forte , Hinojo , Shbint , Anis , Fennel , Hsiao Hui Hsiang , Tzu Mu Lo , Adas londa , Hui Hsiang Chiu , La Nuit , Rezene , L'Anis , Adas pedas , Karasu-Uikyo , Anis Vert )
  Hyoscyamus niger ( Banotu , Altercum , Henbane,Black , Banj Barry , Hiyosu , Henbane , Hunabra-So , Giusguiamo , Sukran , Jusquiame , Black Henbane )
  Leucosyke capitellata
  Litchi chinensis ( Litchi , Quenepe Chinois , Li Chih Ho , Li Chi Tzu , Li Chih , Reisi )
  Parthenium hysterophorus ( Absynthe Batarde , Feuilles Bouton , Parthene Multifide , Baille Lame , Friega Platos , Escoba De Puerco , Escobita Amarga , Escoba Amarga , Yerba Amarga , Absinthe Marron , Balai Amer )
  Piper longum ( Pepper,Long , Long Pepper , Pi Po , Uzun Biber , Pi P'O Mu )
  Piper retrofractum ( Chabai jawa (Java long pepper) , Lada panjang (Long pepper) , Longpepper,Java , Vahl , Javanese Long Pepper , Chabe sula , Chabean , Chabe alas )