U Favus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Brasenia peltata ( Chu Shun , Shun , Hsien Mao Chiu , Shun Ts'Ai , Shui K'Uei )
  Cannabis sativa ( Huang Ma , Ta Ma , Canamo , Han Ma , Hemp , Canamo Indio , Bangue , Ma Fen , Huo Ma , Bhang , Tchene , Kenevir , Mariguana , Hemp,Indian , Qunnab , Hint Keneviri , Ganja , Ma Jen Chiu )
  Cinnamomum camphora ( Camphora , Kafur , Chang , Kusu-No-Ki )
  Cuscuta sp ( Yeh Hu Ssu , Huo Yen Ts'Ao , Chin Hsien Ts'Ao , T'U Ssu , Ch'Ih Wang , Yu Nu , T'Ang Meng )
  Daphne genkwa ( Yuan Hua , Tu Yu , Men T'Ou Hua , Huzimodoki )
  Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao T'O , Fei Tsao Tzu , Fei Tsao Chia , Fei Tsao Tou , Fei Tsao Ho )
  Illicium verum ( Yildizanasonu , Pa Chio Yu , Pa Chio Hui Hsiang , Po Hui Hsiang , Bunga lawan )
  Juglans regia ( Qoz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Jawiz , Ch'Iang T'Ao , Nogal , Guz , Joz , Hei T'Ao , Hu Tao )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Juniperus oxycedrus ( Appeggi , Cade , A'Ra'R , Cedro De Espanha , Havrest , Enebro De La Miera , Ardij Aghaji , Branket Enebaer , Oxicedro , A'Rr )
  Opuntia ficus-indica ( Pricklypear , Penca , Raquette , Hsien Jen Chang , Nopal , Tuna , Figuier D'Inde )
  Phellodendron amurense ( Huang Po , Po Mu , Amur Cork Tree , T'An Huan , Kihada , Hiroha-No-Kihada , Miyama-Kihada , Oba-No-Kihada )