U Favus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Brasenia peltata ( Shun Ts'Ai , Shun , Hsien Mao Chiu , Shui K'Uei , Chu Shun )
  Cannabis sativa ( Canamo , Mariguana , Ta Ma , Huo Ma , Ma Fen , Han Ma , Huang Ma , Bhang , Hemp , Bangue , Kenevir , Hemp,Indian , Tchene , Hint Keneviri , Ganja , Canamo Indio , Qunnab , Ma Jen Chiu )
  Cinnamomum camphora ( Kusu-No-Ki , Chang , Camphora , Kafur )
  Cuscuta sp ( T'U Ssu , Huo Yen Ts'Ao , Chin Hsien Ts'Ao , Yu Nu , Ch'Ih Wang , T'Ang Meng , Yeh Hu Ssu )
  Daphne genkwa ( Huzimodoki , Tu Yu , Men T'Ou Hua , Yuan Hua )
  Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao Chia , Fei Tsao Tou , Fei Tsao Ho , Fei Tsao T'O , Fei Tsao Tzu )
  Illicium verum ( Pa Chio Hui Hsiang , Po Hui Hsiang , Pa Chio Yu , Yildizanasonu , Bunga lawan )
  Juglans regia ( Jawiz , Nogal , Joz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Qoz , Hu Tao , Hei T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Guz )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Juniperus oxycedrus ( Appeggi , Enebro De La Miera , A'Ra'R , Cedro De Espanha , Oxicedro , A'Rr , Branket Enebaer , Havrest , Cade , Ardij Aghaji )
  Opuntia ficus-indica ( Penca , Raquette , Nopal , Pricklypear , Tuna , Figuier D'Inde , Hsien Jen Chang )
  Phellodendron amurense ( Amur Cork Tree , Oba-No-Kihada , Miyama-Kihada , Huang Po , Po Mu , T'An Huan , Hiroha-No-Kihada , Kihada )