U Cornea PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Areca catechu ( Fufal Agaci , Pinang , Bing Lang , Ping Lang , Chohang , Bluk , Wohan , Jambe , Poea , Kramuka , Ta Fu Tzu , Batang majang )
  Argemone ochroleuca ( Chicaolte )
  Aspilia africana
  Catalpa bungei ( Ch'Iu , Tzu , Chio Chio Ch'In )
  Epimedium sagittatum ( Hsien Ling P'I , Yin Yang Huo , Hozaki-No-Ikari-So , Hozakino-Ikari-So )
  Euphorbia hirta ( Ara tamah , Kelusan , Pempe , Gelang susu , Milkweed , Asthma Herb , Gendong anak , Patikan , Kukon-kukon , Ngonderamango )
  Glycine max ( Huang Tou , Jen Shu , Tou Fu , Jung Shu , Soya Fasulyasi , Ta Tou Shih , Ta Tou , Chiang Yu , Tou Yu , Tou Huang , Shu , Soybean , Shih Yu , Hei Tou , Ta Tou Huang Chuen , Chiang , Shih Tou )
  Ranunculus zuccarinii