U Cornea PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Areca catechu ( Fufal Agaci , Wohan , Pinang , Bluk , Batang majang , Chohang , Jambe , Ping Lang , Poea , Bing Lang , Ta Fu Tzu , Kramuka )
  Argemone ochroleuca ( Chicaolte )
  Aspilia africana
  Catalpa bungei ( Ch'Iu , Tzu , Chio Chio Ch'In )
  Epimedium sagittatum ( Hsien Ling P'I , Hozaki-No-Ikari-So , Hozakino-Ikari-So , Yin Yang Huo )
  Euphorbia hirta ( Ara tamah , Ngonderamango , Gelang susu , Kukon-kukon , Milkweed , Gendong anak , Kelusan , Patikan , Pempe , Asthma Herb )
  Glycine max ( Ta Tou , Tou Fu , Shu , Shih Yu , Chiang , Huang Tou , Hei Tou , Ta Tou Shih , Shih Tou , Soya Fasulyasi , Chiang Yu , Jung Shu , Tou Huang , Soybean , Ta Tou Huang Chuen , Jen Shu , Tou Yu )
  Ranunculus zuccarinii