U Cornea PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Areca catechu ( Wohan , Fufal Agaci , Batang majang , Ta Fu Tzu , Bluk , Poea , Bing Lang , Pinang , Ping Lang , Jambe , Kramuka , Chohang )
  Argemone ochroleuca ( Chicaolte )
  Aspilia africana
  Catalpa bungei ( Ch'Iu , Tzu , Chio Chio Ch'In )
  Epimedium sagittatum ( Hozakino-Ikari-So , Yin Yang Huo , Hozaki-No-Ikari-So , Hsien Ling P'I )
  Euphorbia hirta ( Pempe , Ngonderamango , Kukon-kukon , Gelang susu , Kelusan , Milkweed , Gendong anak , Patikan , Ara tamah , Asthma Herb )
  Glycine max ( Hei Tou , Chiang Yu , Ta Tou Shih , Tou Fu , Ta Tou , Soya Fasulyasi , Huang Tou , Jung Shu , Shih Yu , Jen Shu , Tou Huang , Chiang , Ta Tou Huang Chuen , Shu , Tou Yu , Soybean , Shih Tou )
  Ranunculus zuccarinii