U Complexion PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 16
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Castanea sativa ( Mao Li , Castano , Li , Shan Li , Pan Li , Hsin Li , Kestane Agaci , Chestnut )
  Cinnamomum aromaticum ( An Pien Kuei , Hsiao Kuei , Liu Kuei , Chiao Chih Kuei , Kuei )
  Evodia lunu-enkenda
  Fragaria virginiana ( Virginia Strawberry )
  Glycine max ( Chiang , Jung Shu , Huang Tou , Ta Tou Huang Chuen , Jen Shu , Shih Yu , Ta Tou Shih , Tou Huang , Soya Fasulyasi , Shu , Shih Tou , Chiang Yu , Hei Tou , Ta Tou , Soybean , Tou Yu , Tou Fu )
  Lycium chinense ( Kou Chi Chien , Kou Chi Chiu , Ti Ku P'I , Hsien Jen Chang , Yang Ju , Kou Chi , Kuko , T'Ien Ts'Ai )
  Lycopodium japonicum ( Yu Po , Ch'Ien Nien Po , Wan Nien Sung )
  Mentzelia aspera ( Colle-Colle )
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Siro-Nanten , Nan Chu )
  Nelumbo nucifera ( Hsia , Lien , Ou Fen , I , Ho Yeh , Chieh Fen , Lien Shih , Kaya , Ho , Mi , Shih Lien Tzu , Hasu , Lien Hua , Ho Lien Hua , Lien Tzu Hsin , Han T'Ao , Lotus Bean , Fo Tso Hsu , Fu Ch'U , Lotus,Blue , Hung Pai Lien Hua , Lien Ou , Ti , Lien Tzu , Ch'Ieh , Lien I , Ou )
  Populus alba ( Ak Kavak , Pai Yang P'I Chiu , Silverleaf Poplar , Tu Yao , White Poplar , Uraziro-Hako-Yanagi , Pai Yang , Qawagh , Hur )
  Prunus pseudocerasus ( Ying T'Ao , Han T'Ao , Yai Mi )
  Rubus thunbergii ( P'Eng Lei , Piao )
  Vepris bilocularis
  Viola pilosa
  Vitis bryoniaefolia ( Yeh P'U T'Ao , Ying Yu , Shan P'U T'Ao )