U Complexion PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 16
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Castanea sativa ( Hsin Li , Pan Li , Chestnut , Kestane Agaci , Mao Li , Shan Li , Castano , Li )
  Cinnamomum aromaticum ( Chiao Chih Kuei , Liu Kuei , Kuei , An Pien Kuei , Hsiao Kuei )
  Evodia lunu-enkenda
  Fragaria virginiana ( Virginia Strawberry )
  Glycine max ( Ta Tou Shih , Soybean , Ta Tou , Jung Shu , Tou Fu , Shu , Huang Tou , Shih Tou , Jen Shu , Tou Yu , Soya Fasulyasi , Shih Yu , Chiang Yu , Chiang , Ta Tou Huang Chuen , Tou Huang , Hei Tou )
  Lycium chinense ( Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi Chiu , Kuko , Yang Ju , Kou Chi Chien , Ti Ku P'I , Kou Chi )
  Lycopodium japonicum ( Ch'Ien Nien Po , Wan Nien Sung , Yu Po )
  Mentzelia aspera ( Colle-Colle )
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nelumbo nucifera ( Ou Fen , Chieh Fen , Lien Shih , Han T'Ao , Ou , Lien Tzu Hsin , Hasu , Fo Tso Hsu , Shih Lien Tzu , Ho , Lotus Bean , Lien Hua , Ho Lien Hua , Lien , Ho Yeh , Lien Tzu , Hsia , Fu Ch'U , Lien I , Ti , Mi , Ch'Ieh , Kaya , I , Lotus,Blue , Hung Pai Lien Hua , Lien Ou )
  Populus alba ( Tu Yao , Pai Yang , Ak Kavak , Qawagh , Hur , Silverleaf Poplar , Pai Yang P'I Chiu , White Poplar , Uraziro-Hako-Yanagi )
  Prunus pseudocerasus ( Ying T'Ao , Han T'Ao , Yai Mi )
  Rubus thunbergii ( P'Eng Lei , Piao )
  Vepris bilocularis
  Viola pilosa
  Vitis bryoniaefolia ( Yeh P'U T'Ao , Ying Yu , Shan P'U T'Ao )