U Complexion PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 16
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Castanea sativa ( Castano , Li , Kestane Agaci , Shan Li , Hsin Li , Chestnut , Mao Li , Pan Li )
  Cinnamomum aromaticum ( Kuei , Hsiao Kuei , An Pien Kuei , Chiao Chih Kuei , Liu Kuei )
  Evodia lunu-enkenda
  Fragaria virginiana ( Virginia Strawberry )
  Glycine max ( Ta Tou , Ta Tou Huang Chuen , Soya Fasulyasi , Hei Tou , Ta Tou Shih , Jen Shu , Huang Tou , Tou Huang , Soybean , Tou Yu , Jung Shu , Shu , Chiang Yu , Shih Tou , Tou Fu , Shih Yu , Chiang )
  Lycium chinense ( Kou Chi Chiu , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Yang Ju , Kou Chi , Ti Ku P'I , Kou Chi Chien , Kuko )
  Lycopodium japonicum ( Wan Nien Sung , Ch'Ien Nien Po , Yu Po )
  Mentzelia aspera ( Colle-Colle )
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nelumbo nucifera ( Hsia , Fo Tso Hsu , Ou Fen , Lien , Ho Lien Hua , Shih Lien Tzu , Lien Shih , Fu Ch'U , Lien Ou , Lien Tzu , Mi , Lien I , I , Hasu , Hung Pai Lien Hua , Ch'Ieh , Ti , Lien Tzu Hsin , Ho , Han T'Ao , Chieh Fen , Ho Yeh , Lien Hua , Kaya , Lotus Bean , Ou , Lotus,Blue )
  Populus alba ( Ak Kavak , Silverleaf Poplar , Tu Yao , Hur , Uraziro-Hako-Yanagi , White Poplar , Qawagh , Pai Yang , Pai Yang P'I Chiu )
  Prunus pseudocerasus ( Ying T'Ao , Yai Mi , Han T'Ao )
  Rubus thunbergii ( P'Eng Lei , Piao )
  Vepris bilocularis
  Viola pilosa
  Vitis bryoniaefolia ( Yeh P'U T'Ao , Ying Yu , Shan P'U T'Ao )