U Complexion PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 16
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Castanea sativa ( Li , Chestnut , Mao Li , Shan Li , Hsin Li , Castano , Pan Li , Kestane Agaci )
  Cinnamomum aromaticum ( Chiao Chih Kuei , Hsiao Kuei , Liu Kuei , An Pien Kuei , Kuei )
  Evodia lunu-enkenda
  Fragaria virginiana ( Virginia Strawberry )
  Glycine max ( Chiang , Hei Tou , Tou Fu , Tou Huang , Chiang Yu , Ta Tou , Huang Tou , Tou Yu , Soya Fasulyasi , Shu , Soybean , Ta Tou Huang Chuen , Jen Shu , Shih Tou , Shih Yu , Jung Shu , Ta Tou Shih )
  Lycium chinense ( Hsien Jen Chang , Yang Ju , Kou Chi Chien , Ti Ku P'I , Kuko , Kou Chi Chiu , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi )
  Lycopodium japonicum ( Wan Nien Sung , Ch'Ien Nien Po , Yu Po )
  Mentzelia aspera ( Colle-Colle )
  Nandina domestica ( Nan Chu , Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu )
  Nelumbo nucifera ( Hung Pai Lien Hua , Ho Yeh , Fu Ch'U , Ou Fen , Ou , Shih Lien Tzu , I , Lien , Lotus,Blue , Lien Ou , Lotus Bean , Hsia , Ti , Lien Hua , Lien Shih , Lien Tzu Hsin , Ho , Hasu , Lien Tzu , Mi , Fo Tso Hsu , Ho Lien Hua , Han T'Ao , Ch'Ieh , Kaya , Chieh Fen , Lien I )
  Populus alba ( Tu Yao , Hur , Pai Yang , Silverleaf Poplar , White Poplar , Ak Kavak , Pai Yang P'I Chiu , Uraziro-Hako-Yanagi , Qawagh )
  Prunus pseudocerasus ( Yai Mi , Han T'Ao , Ying T'Ao )
  Rubus thunbergii ( Piao , P'Eng Lei )
  Vepris bilocularis
  Viola pilosa
  Vitis bryoniaefolia ( Ying Yu , Shan P'U T'Ao , Yeh P'U T'Ao )