U Cardialgia PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Musa paradisiaca ( Chi Tzu Chiao , Cambur , Ya Chiao , Plantain , Chiao Yu , Fo Shou Chiao , Shui Chiao , Pan Chiao , Moz , Banane Corne , Banane Grosse Botte , Mei Jen Chiao , Banana , Platano , Bananier , Figue , Niu Ju Chiao , Bananeira De S Tome , Horse Banana , Rulo , Kan Chiao , Tan P'Ing Chiao )
  Prunus japonica ( Niwa-Ume , Ch'Ang Ti , T'Ang Ti , Yu Li , Ch'Iao Mei )
  Prunus tomentosa ( Mei T'Ao , Li T'Ao , Shan Ying T'Ao , Chu T'Ao , Yusura-Ume )