U Alcoholism PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 25
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Amomum costatum
  Angelica atropurpurea ( Purplestem Angelica )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Canarium album ( Ch'Ing Kuo , Lu Lan , Kan Lan )
  Citrullus lanatus ( Patilla , Watermelon , Qarbuz , Yang Ch'I Kua , Semongka , Water Melon , Melon D'Eau , Raggi , Hsi Kua , Han Kua , Shuti )
  Dalbergia reniformis
  Dolichos lablab ( Katchang bado , Kachang kara , Lablab , Kara-kara , Kekara , Huzi-Mame )
  Dorstenia drakena
  Elettaria cardamomum ( Kakule , Ts'Ao Kuo , Cardamom , Pai Tou K'Ou , Krako , Tou K'Ou )
  Eupatorium collinum
  Glycine max ( Ta Tou Shih , Chiang , Tou Huang , Huang Tou , Jung Shu , Shu , Shih Yu , Tou Yu , Soya Fasulyasi , Tou Fu , Ta Tou , Jen Shu , Hei Tou , Chiang Yu , Shih Tou , Soybean , Ta Tou Huang Chuen )
  Gonocaryum subrostratum
  Hyoscyamus niger ( Hunabra-So , Altercum , Henbane,Black , Black Henbane , Banj Barry , Henbane , Jusquiame , Hiyosu , Sukran , Banotu , Giusguiamo )
  Magnolia obovata ( Mu Lan )
  Marcgravia umbellata ( Bois Des Couilles )
  Nelumbo nucifera ( Ou , Lien Tzu , Hasu , Ho Lien Hua , Han T'Ao , Lien Hua , Lien Tzu Hsin , Shih Lien Tzu , Ou Fen , Lien Shih , Ho Yeh , I , Fo Tso Hsu , Chieh Fen , Ti , Lotus Bean , Ch'Ieh , Fu Ch'U , Lien I , Hsia , Kaya , Lien Ou , Lotus,Blue , Mi , Hung Pai Lien Hua , Lien , Ho )
  Ocimum basilicum ( Feslegen , Hsiang Ts'Ai , Raihana , Lo Le , Albahaca , Selaseh jantan , Chahchabram , Me-Boki , Ai K'Ang , I Tzu Ts'Ao , Selaseh , Basilic , Rainan , Selaseh hitam , Basilicon , Selasih , Basil , Raihan Al Malik , Chiu Ts'Eng T'A )
  Paederia foetida ( Kasembukan , Nu Ch'Ing , Kesimbukan , Akar sekentut , Daun kentut , Ch'Iao Piao )
  Paederia scandens
  Premna japonica ( Fu Pei )