U Cancer(Thyroid) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Aquilaria agallocha ( Chan Hsiang , Chi Ku Hsiang , Huang Shu Hsiang , Aguru , Ch'Ing Kuei Hsiang , Ma T'I Hsiang , Lignum Aloes , Chen Xiang , Ch'En Hsiang )
  Coptis teeta ( Chih Lien , Huang Lien , Wang Lien , Altin Ipligi )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Dai Bei Mu , Bei Mu , Amigasa-Yuri )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Liriope spicata
  Ophiopogon japonicus ( Mai Dong , Zya-No-Hige )
  Paeonia moutan ( Hua Wang , Mou Tan , Tan Ken , Botan , Dang Pi , Tan Hsu , Pai Liang Chin )
  Paeonia suffruticosa ( Dang Pi , Botan )
  Prunus mume ( Wu Mei , Ume , Pai Mei , Mei , Ch'Ing Mei )
  Scrophularia ningpoensis ( Genzin , Xuan Shen )
  Scutellaria baicalensis ( Baikal Skullcap , Huang Qin )