U Cancer(Thyroid) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Aquilaria agallocha ( Chen Xiang , Aguru , Huang Shu Hsiang , Lignum Aloes , Chan Hsiang , Chi Ku Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Ch'En Hsiang , Ma T'I Hsiang )
  Coptis teeta ( Altin Ipligi , Huang Lien , Wang Lien , Chih Lien )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu , Bei Mu )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Liriope spicata
  Ophiopogon japonicus ( Mai Dong , Zya-No-Hige )
  Paeonia moutan ( Pai Liang Chin , Tan Hsu , Mou Tan , Botan , Dang Pi , Hua Wang , Tan Ken )
  Paeonia suffruticosa ( Dang Pi , Botan )
  Prunus mume ( Wu Mei , Pai Mei , Ume , Mei , Ch'Ing Mei )
  Scrophularia ningpoensis ( Genzin , Xuan Shen )
  Scutellaria baicalensis ( Huang Qin , Baikal Skullcap )