U Cancer(Thyroid) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Aquilaria agallocha ( Lignum Aloes , Chan Hsiang , Huang Shu Hsiang , Aguru , Ch'Ing Kuei Hsiang , Ch'En Hsiang , Chi Ku Hsiang , Chen Xiang , Ma T'I Hsiang )
  Coptis teeta ( Chih Lien , Huang Lien , Wang Lien , Altin Ipligi )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Dai Bei Mu , Bei Mu , Amigasa-Yuri )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Liriope spicata
  Ophiopogon japonicus ( Mai Dong , Zya-No-Hige )
  Paeonia moutan ( Dang Pi , Pai Liang Chin , Tan Hsu , Tan Ken , Mou Tan , Botan , Hua Wang )
  Paeonia suffruticosa ( Botan , Dang Pi )
  Prunus mume ( Wu Mei , Pai Mei , Ch'Ing Mei , Mei , Ume )
  Scrophularia ningpoensis ( Xuan Shen , Genzin )
  Scutellaria baicalensis ( Huang Qin , Baikal Skullcap )