U Cancer(Esophagus) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 19
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Areca catechu ( Batang majang , Jambe , Bing Lang , Kramuka , Bluk , Pinang , Fufal Agaci , Ping Lang , Ta Fu Tzu , Chohang , Wohan , Poea )
  Brucea javanica ( Tambur bui , Embalau betina , Dadih-dadih , Hempedu beruang (Bear gall) , Kwalot , Lada pahit (Bitter pepper) , Malur , Melada pahit (Bitter pepper) , Ya Dan Zi , Sikalur , Sarai pusur , Lada barau )
  Dryobalanops aromatica ( Pokok kapur burus (Baru campho , Su Nao , Dryobalanops , Ch'Ing Ping P'Ien , Kapurun , Ts'Ang Lung Nao , Ni Ping P'Ien , Mi Nao , Bing Pian , P'O Lu Hsiang , Kapur , Camphora , Ping P'Ien , Chin Chiao Nao , Mei Hua P'Ien )
  Glycyrrhiza glabra ( Kan Ts'Ao , Regaliz , Iriqsus , Meyankoku , Mi Ts'Ao , Gan Cao , Liquirita , Kan T'Sao , Madhuka , Licorice , Sus Maikik )
  Glycyrrhiza uralensis ( Gan Cao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Impatiens balsamina ( Kina Cicegi , Beijo De Frade , Hosen-Ka , Feng Hsien , Ji Xing Zi , Belle Zamie )
  Imperata cylindrica ( Ilalang , Bai Mao Gen , Alang-alang , Kambengang , Mao Ken , Pai Mao , Lalang , Hilalang , Alalang , Tigaya , Mao Chen , Mah Chow Kin )
  Inula brittanica ( Xuan Fu Hua )
  Lonicera japonica ( Chin Yin T'Eng , Yin Hua , Jen Tung , Jen Tung Kao , Sui-Kazura , Jen Tung Chiu , Chin Yin Hua )
  Pinellia ternata ( Pan Hisa , Ban Xia , Karasu-Bisyaku )
  Prunus persica ( Melocotonero , Pecher , Pesco , Tao Ren , Seftali Agaci , T'Ao P'I Chiu , Peach , Momo , Sheftali , Khokh )
  Saussurea lappa ( Quang Mu Xiang , Kust , Patchak , Mu Xiang , Kushta , Costus )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Taraxacum officinale ( Chin Tsan Ts'Ao , Seiyo-Tanpopo , Pu Gong Ying , Khas Berri , Maitiainen , Diente De Leon , P'U Kung Ying , Chiang Nou Ts'Ao , Hindiba Berri , Pissenlit , Kou Ju Ts'Ao , Kara Hindiba , P'O Kung Ying , Dandelion , Huang Hua Ti Ting )
  Terminalia chebula ( Mirobalan , Ho Li Le , Myrobalan , Abhaya , Indian Myrobalan )
  Wisteria chinensis ( Wistaria )