U Cancer(Esophagus) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 19
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Areca catechu ( Kramuka , Bluk , Ping Lang , Fufal Agaci , Pinang , Batang majang , Ta Fu Tzu , Wohan , Chohang , Bing Lang , Jambe , Poea )
  Brucea javanica ( Melada pahit (Bitter pepper) , Dadih-dadih , Tambur bui , Malur , Ya Dan Zi , Lada pahit (Bitter pepper) , Sikalur , Lada barau , Sarai pusur , Hempedu beruang (Bear gall) , Kwalot , Embalau betina )
  Dryobalanops aromatica ( Su Nao , Dryobalanops , Bing Pian , Ni Ping P'Ien , Kapurun , P'O Lu Hsiang , Pokok kapur burus (Baru campho , Mei Hua P'Ien , Chin Chiao Nao , Mi Nao , Ch'Ing Ping P'Ien , Ts'Ang Lung Nao , Kapur , Ping P'Ien , Camphora )
  Glycyrrhiza glabra ( Kan Ts'Ao , Mi Ts'Ao , Regaliz , Liquirita , Meyankoku , Gan Cao , Licorice , Kan T'Sao , Iriqsus , Sus Maikik , Madhuka )
  Glycyrrhiza uralensis ( Gan Cao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Impatiens balsamina ( Ji Xing Zi , Feng Hsien , Beijo De Frade , Belle Zamie , Kina Cicegi , Hosen-Ka )
  Imperata cylindrica ( Mao Ken , Alalang , Lalang , Kambengang , Alang-alang , Ilalang , Tigaya , Pai Mao , Bai Mao Gen , Mah Chow Kin , Hilalang , Mao Chen )
  Inula brittanica ( Xuan Fu Hua )
  Lonicera japonica ( Chin Yin Hua , Chin Yin T'Eng , Jen Tung Chiu , Jen Tung , Jen Tung Kao , Sui-Kazura , Yin Hua )
  Pinellia ternata ( Ban Xia , Pan Hisa , Karasu-Bisyaku )
  Prunus persica ( Khokh , Melocotonero , Pecher , T'Ao P'I Chiu , Momo , Seftali Agaci , Tao Ren , Sheftali , Peach , Pesco )
  Saussurea lappa ( Patchak , Kust , Costus , Quang Mu Xiang , Kushta , Mu Xiang )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Taraxacum officinale ( Diente De Leon , P'U Kung Ying , Pissenlit , Kou Ju Ts'Ao , P'O Kung Ying , Seiyo-Tanpopo , Pu Gong Ying , Hindiba Berri , Dandelion , Chiang Nou Ts'Ao , Huang Hua Ti Ting , Kara Hindiba , Khas Berri , Maitiainen , Chin Tsan Ts'Ao )
  Terminalia chebula ( Ho Li Le , Myrobalan , Abhaya , Mirobalan , Indian Myrobalan )
  Wisteria chinensis ( Wistaria )