U Cancer(Esophagus) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 19
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Areca catechu ( Bluk , Poea , Wohan , Ping Lang , Jambe , Pinang , Chohang , Bing Lang , Ta Fu Tzu , Fufal Agaci , Batang majang , Kramuka )
  Brucea javanica ( Hempedu beruang (Bear gall) , Embalau betina , Sarai pusur , Ya Dan Zi , Kwalot , Tambur bui , Dadih-dadih , Malur , Lada pahit (Bitter pepper) , Melada pahit (Bitter pepper) , Lada barau , Sikalur )
  Dryobalanops aromatica ( Dryobalanops , Camphora , Ni Ping P'Ien , Su Nao , Kapurun , Kapur , Ping P'Ien , P'O Lu Hsiang , Ts'Ang Lung Nao , Ch'Ing Ping P'Ien , Bing Pian , Mi Nao , Chin Chiao Nao , Mei Hua P'Ien , Pokok kapur burus (Baru campho )
  Glycyrrhiza glabra ( Madhuka , Mi Ts'Ao , Kan T'Sao , Meyankoku , Gan Cao , Liquirita , Kan Ts'Ao , Iriqsus , Licorice , Sus Maikik , Regaliz )
  Glycyrrhiza uralensis ( Gan Cao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Impatiens balsamina ( Belle Zamie , Kina Cicegi , Hosen-Ka , Beijo De Frade , Feng Hsien , Ji Xing Zi )
  Imperata cylindrica ( Alang-alang , Lalang , Kambengang , Mao Ken , Tigaya , Mah Chow Kin , Ilalang , Bai Mao Gen , Hilalang , Mao Chen , Alalang , Pai Mao )
  Inula brittanica ( Xuan Fu Hua )
  Lonicera japonica ( Chin Yin T'Eng , Sui-Kazura , Jen Tung , Jen Tung Kao , Chin Yin Hua , Yin Hua , Jen Tung Chiu )
  Pinellia ternata ( Ban Xia , Karasu-Bisyaku , Pan Hisa )
  Prunus persica ( Melocotonero , Seftali Agaci , Peach , Pecher , Tao Ren , T'Ao P'I Chiu , Sheftali , Pesco , Momo , Khokh )
  Saussurea lappa ( Mu Xiang , Kushta , Patchak , Quang Mu Xiang , Costus , Kust )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Taraxacum officinale ( Huang Hua Ti Ting , Diente De Leon , Hindiba Berri , P'U Kung Ying , Pissenlit , Dandelion , Chiang Nou Ts'Ao , Seiyo-Tanpopo , Khas Berri , Maitiainen , P'O Kung Ying , Pu Gong Ying , Kou Ju Ts'Ao , Kara Hindiba , Chin Tsan Ts'Ao )
  Terminalia chebula ( Myrobalan , Abhaya , Indian Myrobalan , Ho Li Le , Mirobalan )
  Wisteria chinensis ( Wistaria )