U Cancer(Digestive) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Adina pilulifera ( Shui Yang Mei )
  Adina rubella ( Shui Yang Mei )
  Dioscorea bulbifera ( Niga-Kashu , Yam , Huang Yao Zi )
  Duchesnea indica ( She Mei )
  Impatiens balsamina ( Ji Xing Zi , Feng Hsien , Hosen-Ka , Belle Zamie , Kina Cicegi , Beijo De Frade )
  Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Smilax china ( Smilace , Sarsaparilla , Chinaroot , Wang Kua Ts'Ao , Ubat raja (Royal medicine) , Akar restong (Sore-nose med.) , Squine , China Root , Pa Ch'Ia , T'Ieh Ling Chio , Ba Qia , Chin Kang Ken , Chinawurzel , Saru-Tori-Ibara , Gadong saberang (Exotic gadong , Gadong china (China gadon) , Zarzaparilla , China , Kinawortel )
  Solanum lyratum ( Hiyodori-Shogo , Bai Ying )
  Solanum nigrum ( Manman Lanman , Lanment , T'Ien P'Ao Ts'Ao , Ituzumu , Terong meranti , Morete , Lanman Noir , Lung K'Uei , Alaman , Black Nightshade , Yerba Mora , E'Nab Ath Tha'Lab , L'Homme , Lanman , Enab Ez Zhib , Gurkamai , Morelle Noire , T'Ien Ch'Ieh Tzu , Inu-Hozuki , Solatro Nero , Ranti , Hierba Mora , E'Nab Adh Dhib , Nightshade,Black , Morelle Noir , Long Kui , Lao Ya Yen Ching Ts'Ao )
  Ziziphus jujuba ( Unnab , Widara , Dara , Unnap Agaci , Jujube , Bedara china , Suan Tsao , Sanebuto-Natume , Natume , Hong Zao , Nabug , Pomme Malcadi , Azufaifo , Kola )