U Cancer(Cervix) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 32
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica glabra
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Aster trinervius ( Tzu Chu , Ma Lan , Ban Lan Gen )
  Atractylis ovata ( Shu Chiu , Ts'Ang Shu )
  Atractylodes henryi
  Boswellia glabra ( Olibanum )
  Bupleurum falcatum ( Kyushu-Saiko , Ch'Ai Hu , Misima-Saiko )
  Cinnamomum loureirii ( Saigon Zimt , Saigon Cinnamon , Saigon Kaneel , Cinnamon , Chin Kio Kiu )
  Citrus nobilis
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Codonopsis tangshen
  Coix lacryma-jobi ( I Chu Tzu , I I Jen , Larmes De Job , Graines Chapelet , Gurlu , Chi Shih , Hatomugi , Yokuinin , Job'S Tear , Yi Yi Ren , Gavedhu , Hato-Mugi , Chieh Li , Lagrimas De San Pedro , Tranengras , Kan Mi , Hui Hui Mi , Zyuzu-Dama , T'U I Mi , I I Jen Chiu )
  Cyperus rotundus ( Mutha , Tage-tage , Woeta , Muskezamin , Boeai , Hama-Suge , So Ts'Ao , Roekoet teki , Mustaka , Musta , Teki , So Ken Chiu , Mota , Topalak , Hsiang Fu Tzu , Souchet , Hsiang Fu )
  Dioscorea bulbifera ( Yam , Niga-Kashu , Huang Yao Zi )
  Euchresta japonica ( Shan Dou Gen , Miyama-Tobera )
  Guaiacum officinale ( Guayak Agaci , Bois Saint , Gaiac Franc , Gaiac Officinel , Guaiacum , Gaiac , Lignum Vitae )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Mao Chen , Mah Chow Kin , Ilalang , Mao Ken , Bai Mao Gen , Alalang , Kambengang , Tigaya , Hilalang , Alang-alang , Lalang , Pai Mao )
  Isatis tinctoria ( Tien Hua , Woad , Ch'Ing Tai , Ban Lan Gen )
  Juglans regia ( Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Joz , Nogal , Qoz , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Hei T'Ao , Guz )