U Cancer(Cervix) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 32
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica glabra
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aster trinervius ( Ban Lan Gen , Ma Lan , Tzu Chu )
  Atractylis ovata ( Ts'Ang Shu , Shu Chiu )
  Atractylodes henryi
  Boswellia glabra ( Olibanum )
  Bupleurum falcatum ( Kyushu-Saiko , Misima-Saiko , Ch'Ai Hu )
  Cinnamomum loureirii ( Saigon Kaneel , Saigon Zimt , Cinnamon , Chin Kio Kiu , Saigon Cinnamon )
  Citrus nobilis
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Codonopsis tangshen
  Coix lacryma-jobi ( Yi Yi Ren , Kan Mi , Tranengras , I I Jen , Hui Hui Mi , I I Jen Chiu , I Chu Tzu , Zyuzu-Dama , Larmes De Job , Gavedhu , Graines Chapelet , T'U I Mi , Gurlu , Lagrimas De San Pedro , Job'S Tear , Yokuinin , Hato-Mugi , Chi Shih , Hatomugi , Chieh Li )
  Cyperus rotundus ( Hsiang Fu Tzu , Mutha , Hama-Suge , Teki , Tage-tage , Hsiang Fu , Muskezamin , Roekoet teki , So Ts'Ao , So Ken Chiu , Topalak , Mustaka , Mota , Boeai , Souchet , Musta , Woeta )
  Dioscorea bulbifera ( Niga-Kashu , Yam , Huang Yao Zi )
  Euchresta japonica ( Miyama-Tobera , Shan Dou Gen )
  Guaiacum officinale ( Lignum Vitae , Guayak Agaci , Gaiac Franc , Bois Saint , Gaiac , Guaiacum , Gaiac Officinel )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Alang-alang , Mao Ken , Kambengang , Mao Chen , Lalang , Tigaya , Bai Mao Gen , Alalang , Ilalang , Hilalang , Mah Chow Kin , Pai Mao )
  Isatis tinctoria ( Woad , Ban Lan Gen , Ch'Ing Tai , Tien Hua )
  Juglans regia ( Hei T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Nogal , Joz , Ceviz Agaci , Guz , Hu T'Ao , Jawiz , Hu Tao , Qoz )