U Cancer(Cervix) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 32
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica glabra
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aster trinervius ( Ma Lan , Ban Lan Gen , Tzu Chu )
  Atractylis ovata ( Shu Chiu , Ts'Ang Shu )
  Atractylodes henryi
  Boswellia glabra ( Olibanum )
  Bupleurum falcatum ( Kyushu-Saiko , Ch'Ai Hu , Misima-Saiko )
  Cinnamomum loureirii ( Saigon Cinnamon , Chin Kio Kiu , Saigon Zimt , Cinnamon , Saigon Kaneel )
  Citrus nobilis
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Codonopsis tangshen
  Coix lacryma-jobi ( I I Jen Chiu , I I Jen , Job'S Tear , Hatomugi , Graines Chapelet , Hui Hui Mi , Chi Shih , Tranengras , Chieh Li , Gavedhu , Gurlu , Yokuinin , Zyuzu-Dama , Larmes De Job , T'U I Mi , Lagrimas De San Pedro , Kan Mi , I Chu Tzu , Hato-Mugi , Yi Yi Ren )
  Cyperus rotundus ( Teki , So Ken Chiu , So Ts'Ao , Boeai , Musta , Mota , Roekoet teki , Souchet , Mutha , Muskezamin , Hama-Suge , Topalak , Hsiang Fu , Woeta , Mustaka , Tage-tage , Hsiang Fu Tzu )
  Dioscorea bulbifera ( Huang Yao Zi , Niga-Kashu , Yam )
  Euchresta japonica ( Shan Dou Gen , Miyama-Tobera )
  Guaiacum officinale ( Gaiac , Gaiac Franc , Bois Saint , Lignum Vitae , Guaiacum , Gaiac Officinel , Guayak Agaci )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Mao Ken , Alang-alang , Ilalang , Bai Mao Gen , Lalang , Mah Chow Kin , Kambengang , Mao Chen , Hilalang , Alalang , Tigaya , Pai Mao )
  Isatis tinctoria ( Ch'Ing Tai , Woad , Ban Lan Gen , Tien Hua )
  Juglans regia ( Ceviz Agaci , Jawiz , Hei T'Ao , Qoz , Hu Tao , Hu T'Ao , Nogal , Guz , Ch'Iang T'Ao , Joz )