U Bones PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I , Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia )
  Amaranthus bidentata
  Calystegia sepium ( Hsu Chin Keu , Tun Ch'Ang Ts'Ao , Hsuan Hua , Correhuela Mayor )
  Dicliptera japonica
  Drynaria fortunei
  Eurycoma longifolia ( Bedara pahit (Bitter jujube) , Babi kurus , Penawar pahit (Bitter antidote , Lempedu pahit (Bitter gall) , Bedara merah (Red jujube) , Jack , Bedara puteh (White jujube) , Tongkat ali (Ali's staff) , Payong ali (Ali's umbrella) )
  Gaultheria cumingiana
  Glechoma hederacea ( Kakidosi , Yer Sarmasigi , Hiedra Terrestre , Kaki-Doosi , Groundivy )
  Glycine max ( Chiang , Hei Tou , Ta Tou , Tou Huang , Soya Fasulyasi , Shih Tou , Chiang Yu , Tou Yu , Soybean , Jung Shu , Ta Tou Huang Chuen , Tou Fu , Shu , Huang Tou , Ta Tou Shih , Jen Shu , Shih Yu )
  Houttuynia cordata ( Yu Hsing Ts'Ao , Doku-Dami , Yu Xing Cao , Ch'I , Chu Ts'Ai , Zyuyaku , Dokudami )
  Justicia procumbens ( Chio Chuang , Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao )
  Lasiosiphon kraussii
  Lithospermum cinereum
  Malva parviflora
  Milletta dielsiana
  Nuphar polysepalum
  Polygala reinii ( Pu Tiao Ts'Ao , Pa Chi T'Ien )
  Populus alba ( Ak Kavak , Tu Yao , Silverleaf Poplar , Hur , Qawagh , White Poplar , Pai Yang , Uraziro-Hako-Yanagi , Pai Yang P'I Chiu )
  Pouzolzia hirta
  Prunus domestica ( Garden Plum , Susino , Prunier , Chia Ch'Ing Tzu , Li , Plum , Ameixeira )