U Bones PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I , Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia )
  Amaranthus bidentata
  Calystegia sepium ( Hsuan Hua , Correhuela Mayor , Hsu Chin Keu , Tun Ch'Ang Ts'Ao )
  Dicliptera japonica
  Drynaria fortunei
  Eurycoma longifolia ( Penawar pahit (Bitter antidote , Babi kurus , Bedara pahit (Bitter jujube) , Tongkat ali (Ali's staff) , Bedara puteh (White jujube) , Lempedu pahit (Bitter gall) , Payong ali (Ali's umbrella) , Bedara merah (Red jujube) , Jack )
  Gaultheria cumingiana
  Glechoma hederacea ( Kaki-Doosi , Kakidosi , Yer Sarmasigi , Hiedra Terrestre , Groundivy )
  Glycine max ( Shih Tou , Ta Tou , Tou Huang , Huang Tou , Tou Fu , Chiang , Ta Tou Shih , Jen Shu , Tou Yu , Ta Tou Huang Chuen , Soya Fasulyasi , Shih Yu , Chiang Yu , Shu , Hei Tou , Soybean , Jung Shu )
  Houttuynia cordata ( Dokudami , Yu Hsing Ts'Ao , Yu Xing Cao , Ch'I , Chu Ts'Ai , Doku-Dami , Zyuyaku )
  Justicia procumbens ( Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao , Chio Chuang )
  Lasiosiphon kraussii
  Lithospermum cinereum
  Malva parviflora
  Milletta dielsiana
  Nuphar polysepalum
  Polygala reinii ( Pu Tiao Ts'Ao , Pa Chi T'Ien )
  Populus alba ( Pai Yang P'I Chiu , Tu Yao , Silverleaf Poplar , Uraziro-Hako-Yanagi , Pai Yang , Qawagh , Hur , White Poplar , Ak Kavak )
  Pouzolzia hirta
  Prunus domestica ( Garden Plum , Susino , Chia Ch'Ing Tzu , Prunier , Ameixeira , Plum , Li )