U Tumor(Nose) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Zhi Zi , Ko-Kuti-Nasi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Tigaya , Kambengang , Bai Mao Gen , Alalang , Hilalang , Lalang , Mao Chen , Ilalang , Mao Ken , Alang-alang , Pai Mao , Mah Chow Kin )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Magnolia liliflora ( Mokuren(Si-Mokuren) , Xin Yi )
  Mentha arvensis ( Po Ho , Fan Ho , Bo He , Hakka , Betch Di Coq )
  Mentha haplocalyx ( Bo He )
  Momordica cochinchinensis ( Fan Muh Pu , Mu Hsieh , Teruah , Mu Bie Zi , Mu Pie Tzu , Mu Pieh Tzu , Turu-Reisi )
  Neostenanthera bakuana
  Neostenanthera gabonesnsis
  Rehmannia glutinosa ( Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang , Akaya-Zio , Sheng Di , Ti Huang Chiu , Shu Ti Huang , Ti Huang )
  Salvadora persica ( Chhota Pilu , Ark , Mustard Tree , Toothhbrush Tree , Misvak )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Tribulus terrestris ( Chi Li , Gotub , Ji Li , Hasach , Tu Chi Li , Sha Yuan Chi Li , Abrojo , Gokshura , Chih Hsing , Kon Jarah , Tzu , Pai Chi Li )
  Vitex rotundifolia ( Man Jing Zi , Hamago )
  Xanthium sibiricum ( Cang Er Zi )
  Xanthium strumarium ( Ts'Ang Erh , Yang Fu Lai , Kucuk Siracaotu , Ona-Momi , Lizzaij , Chuan Erh , Hsi Erh , Erh Tang , Gatico , Buah anjang , Cadillo , Cang Er Zi )