U Tinnitus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 7
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemarrhena asphodeloides ( Huo Mu , Ti Shen , Lien Mu , Chih Mu )
  Chrysanthemum morifolium ( Kiku , Kan Chu Hua )
  Cornus officinalis ( Shan Chu Yu , Jou Tsao , Sanshu , Shu Suan Tsao )
  Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
  Phellodendron sp
  Prunella vulgaris ( Adi Erikotu , Selfheal , Sicklewort , Consuelda Menor , Xia Ku Cao , Hsia Ku Ts'Ao , Consolida Minor , Healall )
  Rehmannia glutinosa ( Akaya-Zio , Ti Huang , Sheng Di , Shu Ti Huang , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang , Ti Huang Chiu )