U Tendon PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Calystegia sepium ( Hsu Chin Keu , Hsuan Hua , Tun Ch'Ang Ts'Ao , Correhuela Mayor )
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Mercurialis leiocarpa ( T'Ou Ku Ts'Ao )
  Nandina domestica ( Nan Chu , Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu )
  Pinus sp ( Sung Hua , Sung Yeh Chiu , Pine , Sung Chieh Chiu , Sung Huang , Sung Chieh , Sung Hsiang )
  Rehmannia glutinosa ( Sheng Di , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang , Akaya-Zio , Ti Huang Chiu , Shu Ti Huang , Ti Huang )