U Syphilis(2) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 2
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cocos nucifera ( Yeh Tzu , Noix De Coco , Nyor , Cocotier , Yueh Wang T'Ou , Cocoyeur , Cocoye , Kelambir , Cocotero , Kelapa , Kechambil , Yeh Chung Chiu , Hsu Yu , Jeho , Coqueiro , Ipai , Coco , Kalapa , Kerambil , Nyiur , Kerambir , Drakht I Badinja , Palma De Coco , Niyu , Mata De Coco )
  Smilax pseudochina ( Leng Fan T'Uan , T'U Fu Ling , Tz'U Chu Ling , Yu Yu Liang , T'U Fu Ling P'Ien , Shan Ti Li )