U Struma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Boswellia carteri ( Kondor , Tu Lu Hsiang , Male Incense , T'Ien Tse Hsiang , Mo Le Hsiang , To Chia Lo Hsiang , Ju Hsiang , Hsun Lu Hsiang , Incienso )
  Catalpa bungei ( Tzu , Ch'Iu , Chio Chio Ch'In )
  Conioselinum univittatum ( Mi Wu , Ma Hsien Hsiung Ch'Iung , T'Ai Hsiung , Hsi Hsiung , Fu Hsiung , Chiao Nao Hsiung , Ch'Uan Hsiung , Ching Hsiung , Hsiang Kuo )
  Fumaria officinalis ( Kohaheina , Sahtere , Fumitory , Shaterag , Fumaria , Tzu Hua Ti Ting )
  Indigofera tinctoria ( Nilini , Civitagaci , Ch'Ing Ko Fen , Mu Lan , Ta Ch'Ing , Ch'Ing Tai , Tien Hua , Indigo , Lan Ts'Ao , Lan Mien )
  Momordica cochinchinensis ( Teruah , Mu Pie Tzu , Turu-Reisi , Mu Bie Zi , Fan Muh Pu , Mu Pieh Tzu , Mu Hsieh )
  Picris repens ( Hu Huang Lien , Ko Ku Lu Tse )
  Rosa anemonaeflora ( Yueh Yueh Hung , Yueh Chi Hua )
  Salvia japonica ( Aki-No-Tamura-So , Shui Ch'Ing , Wu Ts'Ao , Shu Wei Ts'Ao )
  Tulipa edulis ( Chin Teng , Shan T'Zu Ku , Shan Tzu Ku , Amana , Shan Ci Gu )
  Xanthium strumarium ( Lizzaij , Ts'Ang Erh , Chuan Erh , Cang Er Zi , Yang Fu Lai , Buah anjang , Erh Tang , Ona-Momi , Kucuk Siracaotu , Gatico , Cadillo , Hsi Erh )