U Struma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Boswellia carteri ( Incienso , Kondor , T'Ien Tse Hsiang , Hsun Lu Hsiang , To Chia Lo Hsiang , Male Incense , Mo Le Hsiang , Ju Hsiang , Tu Lu Hsiang )
  Catalpa bungei ( Chio Chio Ch'In , Tzu , Ch'Iu )
  Conioselinum univittatum ( Mi Wu , Ma Hsien Hsiung Ch'Iung , Chiao Nao Hsiung , Hsiang Kuo , Ch'Uan Hsiung , Ching Hsiung , Fu Hsiung , T'Ai Hsiung , Hsi Hsiung )
  Fumaria officinalis ( Tzu Hua Ti Ting , Kohaheina , Fumaria , Fumitory , Shaterag , Sahtere )
  Indigofera tinctoria ( Mu Lan , Ta Ch'Ing , Lan Mien , Tien Hua , Civitagaci , Ch'Ing Ko Fen , Ch'Ing Tai , Lan Ts'Ao , Nilini , Indigo )
  Momordica cochinchinensis ( Mu Pieh Tzu , Mu Hsieh , Fan Muh Pu , Teruah , Mu Pie Tzu , Turu-Reisi , Mu Bie Zi )
  Picris repens ( Hu Huang Lien , Ko Ku Lu Tse )
  Rosa anemonaeflora ( Yueh Chi Hua , Yueh Yueh Hung )
  Salvia japonica ( Aki-No-Tamura-So , Shui Ch'Ing , Wu Ts'Ao , Shu Wei Ts'Ao )
  Tulipa edulis ( Shan Tzu Ku , Shan T'Zu Ku , Amana , Chin Teng , Shan Ci Gu )
  Xanthium strumarium ( Erh Tang , Kucuk Siracaotu , Buah anjang , Cadillo , Hsi Erh , Ts'Ang Erh , Chuan Erh , Lizzaij , Yang Fu Lai , Gatico , Ona-Momi , Cang Er Zi )