U Splenomegaly PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 61
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Acorus calamus ( Kalmos , Kalmoes , Acore Vrai , Kaliraga , Sweet Flag , Vacha , Bach , Ganoeak , Calamo Aromatico , Jerangau , Agri Turki , Doringo , Sho-Bu , Sarango , Kalmus , Seki-Sho , Jariangau , Acoro Aromatico , Ch'Ang P'U Chiu , Calomo Aromatico , Shui Ch'Ang Pu , Calamus , Djerango , Calmus , Acorus , Vaj , Jeringau , Azakegeri )
  Alpinia galanga ( Lingkoewas , Kelewas , Galiasa , Buyuk Galanga , Galangal )
  Ammannia baccifera ( Rigl Hamamah )
  Artocarpus communis ( Sukun , Kulur , Kelur , Kaloewih )
  Bauhinia merrilliana
  Begonia isoptera ( Riang batu )
  Blumea balsamifera ( Sembang , Kecape , Sembong , Capa , Telinga kerbau (Buffalo ear) , Sembing , Sembung , Sembo , Chapa )
  Brucea amarissima
  Brucea javanica ( Ya Dan Zi , Hempedu beruang (Bear gall) , Dadih-dadih , Melada pahit (Bitter pepper) , Sarai pusur , Kwalot , Lada pahit (Bitter pepper) , Sikalur , Lada barau , Tambur bui , Embalau betina , Malur )
  Cananga odoratum ( Kenanga , Wangsa , Kananga , Semenderasa )
  Champereia manillana
  Chisocheton sp
  Cinnamomum javanicum ( Teja , Kulit lawang kechil )
  Clerodendrum lanuginosum
  Curcuma zedoaria ( E Zhu , Seduer , Temu kuning (Yellow temu) , Zurumbad , Zhu , Kunchur , Temu puteh )
  Datura metel ( Kidi Ganian , Kechubong puteh , Ke-Tyosen-Asagao , Dhatoora , Kuchubong , Metel , Kachubang , Kechubong hitam , L. , Kechubong , Tatula , Gawz Mathil )
  Elaeocarpus sphaericus
  Erythrina subumbrans ( Dedap batik , Dadap lenga , Dedap , Chengkering , Dadap lisa )
  Euodia confusa