U Splenomegaly PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 61
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Acorus calamus ( Kalmus , Kalmos , Bach , Seki-Sho , Vaj , Calmus , Kalmoes , Jariangau , Jeringau , Sho-Bu , Sweet Flag , Ch'Ang P'U Chiu , Acorus , Djerango , Jerangau , Azakegeri , Agri Turki , Calomo Aromatico , Acoro Aromatico , Acore Vrai , Calamus , Kaliraga , Doringo , Shui Ch'Ang Pu , Vacha , Sarango , Calamo Aromatico , Ganoeak )
  Alpinia galanga ( Buyuk Galanga , Kelewas , Galangal , Galiasa , Lingkoewas )
  Ammannia baccifera ( Rigl Hamamah )
  Artocarpus communis ( Kaloewih , Kelur , Sukun , Kulur )
  Bauhinia merrilliana
  Begonia isoptera ( Riang batu )
  Blumea balsamifera ( Sembing , Sembong , Sembung , Sembo , Sembang , Telinga kerbau (Buffalo ear) , Chapa , Kecape , Capa )
  Brucea amarissima
  Brucea javanica ( Kwalot , Hempedu beruang (Bear gall) , Tambur bui , Ya Dan Zi , Melada pahit (Bitter pepper) , Dadih-dadih , Sikalur , Malur , Lada barau , Sarai pusur , Embalau betina , Lada pahit (Bitter pepper) )
  Cananga odoratum ( Kananga , Kenanga , Wangsa , Semenderasa )
  Champereia manillana
  Chisocheton sp
  Cinnamomum javanicum ( Kulit lawang kechil , Teja )
  Clerodendrum lanuginosum
  Curcuma zedoaria ( Seduer , Zhu , Zurumbad , Temu puteh , E Zhu , Kunchur , Temu kuning (Yellow temu) )
  Datura metel ( Metel , L. , Dhatoora , Tatula , Kechubong hitam , Kechubong puteh , Kechubong , Kachubang , Kidi Ganian , Ke-Tyosen-Asagao , Kuchubong , Gawz Mathil )
  Elaeocarpus sphaericus
  Erythrina subumbrans ( Chengkering , Dedap batik , Dedap , Dadap lisa , Dadap lenga )
  Euodia confusa