U Splenomegaly PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 61
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Acorus calamus ( Seki-Sho , Doringo , Acore Vrai , Sarango , Agri Turki , Vaj , Ch'Ang P'U Chiu , Sho-Bu , Calomo Aromatico , Calmus , Jerangau , Jeringau , Kalmus , Kalmoes , Acoro Aromatico , Acorus , Sweet Flag , Vacha , Jariangau , Calamus , Azakegeri , Ganoeak , Djerango , Kaliraga , Bach , Calamo Aromatico , Kalmos , Shui Ch'Ang Pu )
  Alpinia galanga ( Galiasa , Galangal , Buyuk Galanga , Kelewas , Lingkoewas )
  Ammannia baccifera ( Rigl Hamamah )
  Artocarpus communis ( Kelur , Sukun , Kaloewih , Kulur )
  Bauhinia merrilliana
  Begonia isoptera ( Riang batu )
  Blumea balsamifera ( Telinga kerbau (Buffalo ear) , Sembang , Sembong , Chapa , Kecape , Sembo , Capa , Sembung , Sembing )
  Brucea amarissima
  Brucea javanica ( Sarai pusur , Kwalot , Embalau betina , Melada pahit (Bitter pepper) , Sikalur , Tambur bui , Ya Dan Zi , Hempedu beruang (Bear gall) , Lada barau , Malur , Dadih-dadih , Lada pahit (Bitter pepper) )
  Cananga odoratum ( Kenanga , Wangsa , Kananga , Semenderasa )
  Champereia manillana
  Chisocheton sp
  Cinnamomum javanicum ( Kulit lawang kechil , Teja )
  Clerodendrum lanuginosum
  Curcuma zedoaria ( E Zhu , Temu puteh , Temu kuning (Yellow temu) , Kunchur , Zhu , Seduer , Zurumbad )
  Datura metel ( Kachubang , Kuchubong , L. , Gawz Mathil , Tatula , Kidi Ganian , Kechubong , Metel , Kechubong puteh , Ke-Tyosen-Asagao , Dhatoora , Kechubong hitam )
  Elaeocarpus sphaericus
  Erythrina subumbrans ( Dadap lisa , Dedap batik , Dadap lenga , Dedap , Chengkering )
  Euodia confusa