U Splenomegaly PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 61
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Lao Shu Le , Daruju )
  Acorus calamus ( Shui Ch'Ang Pu , Jeringau , Acorus , Azakegeri , Ch'Ang P'U Chiu , Ganoeak , Jerangau , Acore Vrai , Kaliraga , Kalmus , Calmus , Vacha , Djerango , Agri Turki , Sarango , Acoro Aromatico , Calamo Aromatico , Calomo Aromatico , Kalmos , Jariangau , Seki-Sho , Calamus , Sweet Flag , Sho-Bu , Kalmoes , Doringo , Vaj , Bach )
  Alpinia galanga ( Galangal , Galiasa , Buyuk Galanga , Kelewas , Lingkoewas )
  Ammannia baccifera ( Rigl Hamamah )
  Artocarpus communis ( Kelur , Kulur , Sukun , Kaloewih )
  Bauhinia merrilliana
  Begonia isoptera ( Riang batu )
  Blumea balsamifera ( Telinga kerbau (Buffalo ear) , Sembing , Sembo , Capa , Sembung , Sembang , Chapa , Sembong , Kecape )
  Brucea amarissima
  Brucea javanica ( Hempedu beruang (Bear gall) , Melada pahit (Bitter pepper) , Kwalot , Tambur bui , Lada barau , Lada pahit (Bitter pepper) , Ya Dan Zi , Sarai pusur , Embalau betina , Malur , Sikalur , Dadih-dadih )
  Cananga odoratum ( Kenanga , Wangsa , Kananga , Semenderasa )
  Champereia manillana
  Chisocheton sp
  Cinnamomum javanicum ( Kulit lawang kechil , Teja )
  Clerodendrum lanuginosum
  Curcuma zedoaria ( Kunchur , Zhu , E Zhu , Temu puteh , Zurumbad , Temu kuning (Yellow temu) , Seduer )
  Datura metel ( Ke-Tyosen-Asagao , Metel , Kechubong , Kidi Ganian , Kachubang , Kechubong hitam , Tatula , Kuchubong , Gawz Mathil , L. , Dhatoora , Kechubong puteh )
  Elaeocarpus sphaericus
  Erythrina subumbrans ( Dadap lisa , Dadap lenga , Dedap batik , Dedap , Chengkering )
  Euodia confusa