U Semen PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 4
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Juglans regia ( Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Guz , Joz , Hu T'Ao , Qoz , Ceviz Agaci , Hu Tao , Nogal , Hei T'Ao )
  Lycium chinense ( Kou Chi , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Ti Ku P'I , Kou Chi Chien , Yang Ju , Kou Chi Chiu , Kuko )
  Nelumbo nucifera ( Lien , Hsia , Fo Tso Hsu , Lien I , Chieh Fen , Lotus Bean , Ou , Ho Lien Hua , Lien Hua , Ti , Lotus,Blue , Han T'Ao , Fu Ch'U , Ho Yeh , Hung Pai Lien Hua , I , Kaya , Lien Ou , Ho , Lien Tzu Hsin , Hasu , Mi , Ou Fen , Lien Shih , Shih Lien Tzu , Lien Tzu , Ch'Ieh )
  Orobanche sp ( Rape,English )