U Preventitive(Abortifacient) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cupressus sempervirens ( Selvi , Cipres , Cypress , Cipreste )
  Dipsacus japonicus ( Ch'Uan Hsu Tuan , Hsu Tuan )
  Glycine max ( Shih Tou , Shih Yu , Huang Tou , Soybean , Chiang , Ta Tou Huang Chuen , Ta Tou Shih , Tou Yu , Soya Fasulyasi , Tou Huang , Jung Shu , Chiang Yu , Shu , Jen Shu , Hei Tou , Tou Fu , Ta Tou )
  Psoralea corylifolia ( Ku Tzu , Pha Cot Chi , P'O Ku Chih , Cot Chu , Pu Ku Chih )
  Vigna radiata ( Hung Ton , Hung Tou , Ch'Ih Hsiao Ton , Ch'Ih Hsiao Tou )