U Polyuria PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 28
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alisma plantago ( Chi Hsieh , Tse Hsieh , Yu Sun , Ku Hsieh , Cobandudugu , Mang Yu , Yu , Shui Hsieh , Hsieh )
  Cannabis sativa ( Ta Ma , Canamo , Hemp,Indian , Kenevir , Qunnab , Ma Jen Chiu , Hemp , Ganja , Huang Ma , Mariguana , Huo Ma , Han Ma , Canamo Indio , Bhang , Tchene , Ma Fen , Hint Keneviri , Bangue )
  Catharanthus roseus ( Fleur Des Meres , Gezayir Benefshesi , Mujer Vegana , Catalana , Rattanjot , Cangrejera , Libertine , Chawa Pshila , Adorna Patio , A'In Al Bazzun , Coneja , Fleurs Des Roches , Soldier'S Palm , Dominica , Flor Boba , Periwinkle , Madagascar Periwinkle )
  Clematis montana
  Cornus officinalis ( Sanshu , Shu Suan Tsao , Shan Chu Yu , Jou Tsao )
  Cuscuta chinensis
  Dioscorea sativa ( Ch'Uan Pei Hsieh )
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Eucommia ulmoides ( Tu Chung , Totyu , Mu Mien , Mien Ya )
  Euryale ferox ( Chi T'Ou , Ch'Ien Shih )
  Grifolia umbellata
  Hocquartia manshuriensis
  Lycopus lucidus ( Siro-Ne , Tse Lan )
  Magnolia hypoleuca ( Chu Che , Fou Lan Lo Le , Hou P'O )
  Monochasma savatieri ( Lu Jung Chiu )
  Morinda officinalis
  Paeonia albiflora ( Chin Shao Yao , Syakuyaku , Shao Yao , Bai Shao )
  Panax ginseng ( Jen Shen , Shen Lu , Otane-Ninzin , Ren Shen , Jen Shen Chiu , Shen Ts'Ao )
  Peucedanum japonicum ( Fang K'Uei , Ganti )
  Plantago asiatica ( Oba-Ko )