U Polypus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Angelica anomala ( Pai Ch'Ih , Tse Fen , Pai Chih Hsiang , Pai Chih , Fu Li , Fang Hsiang )
  Artemisia apiacea ( Yeh Chu Hua , Ch'Ing Hao , Hsiang Hao )
  Asarum sieboldi ( Japon Azarumu , Hsi Hsin )
  Cucumis melo ( Qawoon , Kan Kua , Hsiang Kua , Kalak , Bluwak , Shao Kua , Gendura , Kua Tzu Jen , Blewek , T'Ien Kua Ti , Melon , Acur , Bataiaikh , Melons , Yueh Kua )
  Dryobalanops aromatica ( Chin Chiao Nao , Su Nao , Mi Nao , Kapur , Ping P'Ien , Dryobalanops , Bing Pian , Pokok kapur burus (Baru campho , Kapurun , Ni Ping P'Ien , P'O Lu Hsiang , Camphora , Mei Hua P'Ien , Ch'Ing Ping P'Ien , Ts'Ang Lung Nao )
  Ocimum basilicum ( Raihan Al Malik , Chiu Ts'Eng T'A , Selaseh hitam , Me-Boki , Feslegen , Selasih , Rainan , Albahaca , Raihana , Chahchabram , Selaseh jantan , Basil , Basilic , Lo Le , I Tzu Ts'Ao , Basilicon , Hsiang Ts'Ai , Selaseh , Ai K'Ang )
  Syzygium aromaticum ( Ting Hsiang , Mu Ting Hsiang , Clove , Cloves , Girofle , Ting Tzu Hsiang , Chi She Hsiang , Karanfil )