U Antidote(Croton) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Coptis teeta ( Altin Ipligi , Chih Lien , Huang Lien , Wang Lien )
  Glycine max ( Shih Yu , Jung Shu , Huang Tou , Tou Huang , Shih Tou , Hei Tou , Ta Tou Huang Chuen , Jen Shu , Ta Tou , Shu , Ta Tou Shih , Soya Fasulyasi , Chiang , Tou Fu , Soybean , Chiang Yu , Tou Yu )
  Pueraria lobata ( Kuzu , Ko Fen , Ko Pu , Geh Gen , Kung Pu )