U Antidote(Centipede) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Bombax ceiba
  Fagopyrum esculentum ( Hua Ch'Iao , Ch'Iao Mai , T'Ien Ch'Iao , Qamh Al Baqar , Wu Mai )
  Geum dryadoides ( She Hsien , She Han , Lung Hsien )
  Glycine max ( Ta Tou Huang Chuen , Jung Shu , Jen Shu , Hei Tou , Shih Tou , Tou Huang , Chiang Yu , Ta Tou Shih , Tou Yu , Huang Tou , Ta Tou , Soya Fasulyasi , Chiang , Soybean , Shih Yu , Shu , Tou Fu )
  Moringa oleifera ( Graines Ben , Ban Sajna , Babano Del Arbol , Ben Ghianda , Kelor , Merunggai , Sahinjan , Remunggai , Benzolivier , Moroengei , Moringa Tree , Olivier , Pois Coolie , Benz'Olive , Palo De Aceite , Maroengga , Benboom , Sajina , Sigru , Ben Aile , Cigru , Ubat bedat , Ramunggai , Horseradish Tree , Ben )
  Morus alba ( Nu Sang , Chi Sang , Shen , Besaran , Mures , Sang , Lampoeng , Mora , Ti Sang , Sang Pi , Tuth , Kitaoe , Tukki , Shan Sang , Tut , Ching Sang , Sang Ken Pai P'I , Ma-Guwa , Pai Sang , Morera , Sang Shen Chiu , Sang Shen Tzu , T'An , Sang Shen Kao , Lu Sang , Hsun , I Sang , Tu , Chin Sang , Dut Agaci )
  Musa paradisiaca ( Tan P'Ing Chiao , Ya Chiao , Kan Chiao , Rulo , Mei Jen Chiao , Fo Shou Chiao , Moz , Shui Chiao , Platano , Banane Corne , Horse Banana , Banana , Pan Chiao , Chi Tzu Chiao , Plantain , Bananier , Chiao Yu , Cambur , Niu Ju Chiao , Figue , Bananeira De S Tome , Banane Grosse Botte )
  Nicotiana tabacum ( Yen Ts'Ao , Tan Pa Ku , Tabac , Herbe A La Reine , Tabac Mannoque , Tanigh , Tabaco , Tutun , Tobacco , Yen Ken , Yu Ts'Ao , Tabigh , Jen Ts'Ao , Nicoziana , Toubac )