U Antidote(Centipede) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Bombax ceiba
  Fagopyrum esculentum ( Ch'Iao Mai , Wu Mai , T'Ien Ch'Iao , Hua Ch'Iao , Qamh Al Baqar )
  Geum dryadoides ( She Hsien , She Han , Lung Hsien )
  Glycine max ( Chiang Yu , Tou Fu , Tou Huang , Shu , Shih Yu , Soya Fasulyasi , Jung Shu , Ta Tou Shih , Huang Tou , Shih Tou , Hei Tou , Jen Shu , Ta Tou Huang Chuen , Ta Tou , Chiang , Tou Yu , Soybean )
  Moringa oleifera ( Merunggai , Ban Sajna , Ubat bedat , Benzolivier , Ben , Kelor , Benboom , Babano Del Arbol , Ben Aile , Sahinjan , Ramunggai , Cigru , Palo De Aceite , Benz'Olive , Maroengga , Remunggai , Moroengei , Sajina , Pois Coolie , Sigru , Graines Ben , Moringa Tree , Olivier , Ben Ghianda , Horseradish Tree )
  Morus alba ( Dut Agaci , Ching Sang , Lu Sang , Sang , Sang Shen Kao , Nu Sang , Tukki , Tu , Lampoeng , Chin Sang , Shen , Sang Shen Tzu , Hsun , Sang Shen Chiu , Pai Sang , Kitaoe , T'An , Tuth , Sang Pi , Mures , Tut , Mora , Morera , Shan Sang , Besaran , I Sang , Chi Sang , Ma-Guwa , Sang Ken Pai P'I , Ti Sang )
  Musa paradisiaca ( Figue , Plantain , Chiao Yu , Fo Shou Chiao , Kan Chiao , Banana , Mei Jen Chiao , Bananeira De S Tome , Tan P'Ing Chiao , Rulo , Horse Banana , Shui Chiao , Ya Chiao , Banane Grosse Botte , Niu Ju Chiao , Bananier , Pan Chiao , Chi Tzu Chiao , Platano , Banane Corne , Moz , Cambur )
  Nicotiana tabacum ( Herbe A La Reine , Toubac , Yen Ts'Ao , Tabac Mannoque , Jen Ts'Ao , Tabac , Tabigh , Tabaco , Tutun , Tobacco , Yu Ts'Ao , Tan Pa Ku , Tanigh , Nicoziana , Yen Ken )