U Antidote(Centipede) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Bombax ceiba
  Fagopyrum esculentum ( T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai , Qamh Al Baqar , Wu Mai , Hua Ch'Iao )
  Geum dryadoides ( She Hsien , She Han , Lung Hsien )
  Glycine max ( Huang Tou , Shu , Ta Tou Shih , Shih Tou , Chiang , Jen Shu , Hei Tou , Tou Huang , Shih Yu , Jung Shu , Soya Fasulyasi , Tou Yu , Ta Tou Huang Chuen , Tou Fu , Chiang Yu , Soybean , Ta Tou )
  Moringa oleifera ( Ban Sajna , Benzolivier , Pois Coolie , Ben , Babano Del Arbol , Cigru , Horseradish Tree , Palo De Aceite , Benz'Olive , Ubat bedat , Sigru , Ben Aile , Ramunggai , Graines Ben , Olivier , Moringa Tree , Merunggai , Ben Ghianda , Moroengei , Remunggai , Sahinjan , Kelor , Sajina , Maroengga , Benboom )
  Morus alba ( Tut , Chin Sang , Ching Sang , Lampoeng , Sang Shen Tzu , Ma-Guwa , Tuth , Besaran , Kitaoe , Sang Shen Chiu , Mora , Mures , Sang Pi , Tu , Shen , Ti Sang , Sang , I Sang , Tukki , Nu Sang , Dut Agaci , Sang Ken Pai P'I , Hsun , Morera , Chi Sang , Sang Shen Kao , Lu Sang , Shan Sang , T'An , Pai Sang )
  Musa paradisiaca ( Shui Chiao , Moz , Tan P'Ing Chiao , Rulo , Platano , Plantain , Figue , Kan Chiao , Banana , Cambur , Chi Tzu Chiao , Pan Chiao , Horse Banana , Banane Corne , Bananier , Chiao Yu , Mei Jen Chiao , Bananeira De S Tome , Banane Grosse Botte , Fo Shou Chiao , Niu Ju Chiao , Ya Chiao )
  Nicotiana tabacum ( Tabigh , Jen Ts'Ao , Yen Ts'Ao , Toubac , Tan Pa Ku , Herbe A La Reine , Yu Ts'Ao , Tobacco , Tabac , Tabaco , Yen Ken , Tanigh , Nicoziana , Tabac Mannoque , Tutun )