U Miasma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alocasia macrorrhiza ( Kuan Yin Lien , Ababa , Birak negeri , Keladi Sebaring , Hai Yu , Sente )
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Eucalyptus globulus ( Eucalypt , Eucalipto , Eucalyptus , Okaliptus )
  Hypericum chinense ( Chin Ssu T'Ao , Chin Ssu Ts'Ao )
  Iris tectorum ( Itihatu , Yuan T'Ou , Ts'Ao Yu Lan , Wu Yuan , Yuan Wei )
  Lindera sericea ( Wu Chang , Tiao Chang )