U Miasma PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alocasia macrorrhiza ( Kuan Yin Lien , Birak negeri , Ababa , Keladi Sebaring , Sente , Hai Yu )
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Eucalyptus globulus ( Okaliptus , Eucalipto , Eucalypt , Eucalyptus )
  Hypericum chinense ( Chin Ssu Ts'Ao , Chin Ssu T'Ao )
  Iris tectorum ( Ts'Ao Yu Lan , Yuan T'Ou , Itihatu , Yuan Wei , Wu Yuan )
  Lindera sericea ( Tiao Chang , Wu Chang )