U Marrow PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Fritillaria roylei ( Meng , Pei Mu )
  Glycine max ( Chiang , Soybean , Huang Tou , Tou Fu , Ta Tou , Jung Shu , Soya Fasulyasi , Shih Tou , Tou Huang , Jen Shu , Ta Tou Shih , Chiang Yu , Hei Tou , Ta Tou Huang Chuen , Shih Yu , Shu , Tou Yu )
  Ixora stricta ( Mai Tzu Mu )
  Musa paradisiaca ( Moz , Cambur , Plantain , Kan Chiao , Pan Chiao , Bananier , Chiao Yu , Chi Tzu Chiao , Bananeira De S Tome , Figue , Shui Chiao , Fo Shou Chiao , Banana , Ya Chiao , Platano , Tan P'Ing Chiao , Mei Jen Chiao , Horse Banana , Banane Corne , Banane Grosse Botte , Rulo , Niu Ju Chiao )
  Peucedanum japonicum ( Fang K'Uei , Ganti )
  Rehmannia glutinosa ( Akaya-Zio , Sheng Ti Huang , Sheng Di , Ti Huang , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang , Ti Huang Chiu )