U Marasmus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Achyranthes indica ( Cabaioc , Rabo De Raton , Cadillo De Gato )
  Adina rubella ( Shui Yang Mei )
  Aletris spicata
  Campsis grandiflora ( Nozen-Katura , Nozen-Kazura , Ling Hsiao Hua , Ling T'Iao , Tzu Wei )
  Cestrum latifolium
  Citrus aurantium ( Ch'Eng , Orange , Coolie Orange , Bergamot , Chin Ch'Iu , Naranjo Amargo , Naranja De Babor , Z'Orange Sure , Kuang Chu , Turunc , Orange Sure , Hua Chu Hung , Oranger , Naranja Agria )
  Crataegus cuneata
  Cuscuta americana ( Fideitos , Cuscute D'Amerique , Amitie , Bejucito De Amor , Fideos , L'Amaitie , Bejuco Amarillo )
  Desmodium adscendens
  Drynaria fortunei
  Eclipta alba ( Li Ch'Ang , Daun dakelin , Rumput migus , Keremek hutan , Ubat rambut panjang (long-hair , Urang-aring )
  Galium gracile
  Glechoma hederacea ( Kaki-Doosi , Yer Sarmasigi , Hiedra Terrestre , Kakidosi , Groundivy )
  Glycine max ( Soya Fasulyasi , Chiang , Jung Shu , Chiang Yu , Shih Tou , Huang Tou , Hei Tou , Ta Tou , Soybean , Ta Tou Shih , Jen Shu , Tou Fu , Tou Yu , Ta Tou Huang Chuen , Shu , Tou Huang , Shih Yu )
  Iris tectorum ( Yuan Wei , Yuan T'Ou , Itihatu , Wu Yuan , Ts'Ao Yu Lan )
  Justicia gendarussa ( Ch'In Chiao )
  Justicia procumbens ( Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao , Chio Chuang )
  Lespedeza cuneata
  Manihot esculenta ( Manioc Amer , Tapioca , Cassava , Mandioca , Manioc , Manihot , Yuca , Quauhayohuachtli )
  Melia azedarach ( Violeta , Lila , Pazienza , Chin Ling Tzu , Sibahbah , Arbol Enano , Zanzalakht , Alilaila , Lilas , Lilayo , Tak , Faux Sycomore , Amargoseira , Sendan , Chinaberry , Lien , To-Sendan , Fleurs Lilas , Sen Shu , Paraiso , Piment D'Eau , K'U Lien , Gemeiner Zedarachbaum , Tasbih Aghaji )