U Longevity PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 31
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Artemisia keiskiana ( An Lu , Fu Lu )
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Atractylis sinensis ( Ts'Ang Shu )
  Benincasa hispida ( Tung Kua , Hindistan Qabaghi , Tung Kua Tsu , Pai Kua , Ti Chih , Shijar Abyadh Hindi , Shui Chih )
  Cannabis sativa ( Ta Ma , Tchene , Canamo , Qunnab , Bangue , Huo Ma , Ganja , Hemp,Indian , Kenevir , Ma Fen , Ma Jen Chiu , Han Ma , Bhang , Hint Keneviri , Canamo Indio , Huang Ma , Hemp , Mariguana )
  Carica papaya ( Mu Kua , Papailler , Papayer , Kuntaia , Papaw , Chich Put , Kates , Lohong Si Phle , Mapaza , Papaya , Wan Shou Kuo , Kavunagaci , Pawpaw Tree , Kepaya , Betik petik , Pepol , Katela gantung , Papaye , Fan Kua , Tinti , Pawpaw , Lechoso , Gandul )
  Centella asiatica ( Asya Sutasi , Pegaga , Brahmi , Pennywort,Marsh )
  Cuscuta sp ( Chin Hsien Ts'Ao , T'U Ssu , Ch'Ih Wang , T'Ang Meng , Huo Yen Ts'Ao , Yeh Hu Ssu , Yu Nu )
  Epiphyllum oxypetalum ( Bakawali )
  Erythroxylum coca ( Koka , Cocaine )
  Ligustrum lucidum ( To-Nezumi-Moti , Nu Chen P'I Chiu , Nu Chen )
  Liquidambar orientalis ( Storax Calamita , Sigala Agaci , Storax , So Ho Hsiang , So Ho Yu )
  Lonicera japonica ( Jen Tung , Chin Yin T'Eng , Yin Hua , Sui-Kazura , Jen Tung Chiu , Jen Tung Kao , Chin Yin Hua )
  Lycium chinense ( Yang Ju , Hsien Jen Chang , Kou Chi , Kou Chi Chien , Kuko , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi Chiu , Ti Ku P'I )
  Mammillaria heyderi
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nitraria schoberi ( Kou Chi )
  Paeonia moutan ( Tan Ken , Tan Hsu , Hua Wang , Mou Tan , Dang Pi , Pai Liang Chin , Botan )
  Panax ginseng ( Shen Ts'Ao , Jen Shen , Shen Lu , Jen Shen Chiu , Otane-Ninzin , Ren Shen )
  Paris quadrifolia ( Herb Paris , Wang Sun , Einbeere , Uva De Raposa , Tilki Uzumu , Oneberry )