U Longevity PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 31
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Artemisia keiskiana ( Fu Lu , An Lu )
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Atractylis sinensis ( Ts'Ang Shu )
  Benincasa hispida ( Shui Chih , Shijar Abyadh Hindi , Ti Chih , Tung Kua Tsu , Tung Kua , Hindistan Qabaghi , Pai Kua )
  Cannabis sativa ( Bhang , Hemp , Han Ma , Mariguana , Hint Keneviri , Kenevir , Qunnab , Canamo Indio , Ganja , Ma Jen Chiu , Huang Ma , Canamo , Bangue , Huo Ma , Ta Ma , Ma Fen , Tchene , Hemp,Indian )
  Carica papaya ( Mapaza , Kates , Papayer , Tinti , Lechoso , Pawpaw , Mu Kua , Wan Shou Kuo , Papaye , Pawpaw Tree , Kepaya , Chich Put , Papailler , Fan Kua , Papaw , Papaya , Gandul , Lohong Si Phle , Betik petik , Kavunagaci , Pepol , Katela gantung , Kuntaia )
  Centella asiatica ( Pennywort,Marsh , Asya Sutasi , Pegaga , Brahmi )
  Cuscuta sp ( T'U Ssu , Chin Hsien Ts'Ao , Yeh Hu Ssu , Yu Nu , Huo Yen Ts'Ao , T'Ang Meng , Ch'Ih Wang )
  Epiphyllum oxypetalum ( Bakawali )
  Erythroxylum coca ( Koka , Cocaine )
  Ligustrum lucidum ( Nu Chen , To-Nezumi-Moti , Nu Chen P'I Chiu )
  Liquidambar orientalis ( So Ho Yu , Storax Calamita , So Ho Hsiang , Sigala Agaci , Storax )
  Lonicera japonica ( Chin Yin T'Eng , Sui-Kazura , Jen Tung Kao , Chin Yin Hua , Yin Hua , Jen Tung , Jen Tung Chiu )
  Lycium chinense ( T'Ien Ts'Ai , Yang Ju , Kuko , Kou Chi Chiu , Kou Chi , Hsien Jen Chang , Kou Chi Chien , Ti Ku P'I )
  Mammillaria heyderi
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nitraria schoberi ( Kou Chi )
  Paeonia moutan ( Pai Liang Chin , Hua Wang , Mou Tan , Tan Ken , Botan , Tan Hsu , Dang Pi )
  Panax ginseng ( Otane-Ninzin , Jen Shen Chiu , Jen Shen , Shen Ts'Ao , Ren Shen , Shen Lu )
  Paris quadrifolia ( Tilki Uzumu , Herb Paris , Wang Sun , Uva De Raposa , Einbeere , Oneberry )