U Longevity PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 31
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Artemisia keiskiana ( Fu Lu , An Lu )
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Atractylis sinensis ( Ts'Ang Shu )
  Benincasa hispida ( Tung Kua Tsu , Ti Chih , Shui Chih , Shijar Abyadh Hindi , Hindistan Qabaghi , Pai Kua , Tung Kua )
  Cannabis sativa ( Bangue , Han Ma , Ganja , Huo Ma , Hemp,Indian , Qunnab , Ta Ma , Hint Keneviri , Kenevir , Bhang , Ma Jen Chiu , Mariguana , Canamo , Canamo Indio , Tchene , Ma Fen , Huang Ma , Hemp )
  Carica papaya ( Katela gantung , Chich Put , Gandul , Kepaya , Mapaza , Fan Kua , Kuntaia , Papaya , Mu Kua , Pawpaw Tree , Papaye , Kavunagaci , Pawpaw , Papailler , Tinti , Wan Shou Kuo , Betik petik , Pepol , Kates , Lechoso , Papaw , Papayer , Lohong Si Phle )
  Centella asiatica ( Asya Sutasi , Pennywort,Marsh , Pegaga , Brahmi )
  Cuscuta sp ( Chin Hsien Ts'Ao , Ch'Ih Wang , T'Ang Meng , Yeh Hu Ssu , Yu Nu , Huo Yen Ts'Ao , T'U Ssu )
  Epiphyllum oxypetalum ( Bakawali )
  Erythroxylum coca ( Koka , Cocaine )
  Ligustrum lucidum ( Nu Chen P'I Chiu , Nu Chen , To-Nezumi-Moti )
  Liquidambar orientalis ( So Ho Yu , Storax Calamita , So Ho Hsiang , Sigala Agaci , Storax )
  Lonicera japonica ( Yin Hua , Chin Yin T'Eng , Jen Tung , Jen Tung Kao , Sui-Kazura , Jen Tung Chiu , Chin Yin Hua )
  Lycium chinense ( Yang Ju , Kou Chi , Ti Ku P'I , Kou Chi Chien , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi Chiu , Kuko )
  Mammillaria heyderi
  Nandina domestica ( Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu , Nan Chu )
  Nitraria schoberi ( Kou Chi )
  Paeonia moutan ( Tan Hsu , Mou Tan , Pai Liang Chin , Dang Pi , Botan , Hua Wang , Tan Ken )
  Panax ginseng ( Jen Shen Chiu , Shen Lu , Otane-Ninzin , Ren Shen , Shen Ts'Ao , Jen Shen )
  Paris quadrifolia ( Herb Paris , Tilki Uzumu , Wang Sun , Uva De Raposa , Einbeere , Oneberry )