U Lenitive PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 14
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemarrhena asphodeloides ( Huo Mu , Chih Mu , Ti Shen , Lien Mu )
  Angelica decursiva ( Nodake , Ch'Ien Hu )
  Carthamus tinctorius ( Kesumba , Kasumba , Hung Lan Hua , Habb Et Quirthim , Alazor , Yao Hua , Beni-Bana , Qurtum , E'Sfer , Huang Lan , Azafran , Hung Hua )
  Commelina polygama ( Ya Chih Ts'Ao , Chu Yeh Ts'Ai )
  Gleditsia chinensis ( Tsao Chio , Pei Wu Wei , T'Ien Ting , Tsao Chia , Wu Wei Tzu , Tzu T'Eng , Chao Tou T'Eng )
  Juncus effusus ( Hu Hsu Ts'Ao , Teng Hsin Ts'Ao , Saz )
  Medicago lupulina
  Polygonatum canaliculatum ( Mi Pu , Huang Ching , Huang Ching Chiu )
  Prunus japonica ( Ch'Ang Ti , Niwa-Ume , Yu Li , Ch'Iao Mei , T'Ang Ti )
  Prunus tomentosa ( Chu T'Ao , Li T'Ao , Yusura-Ume , Mei T'Ao , Shan Ying T'Ao )
  Sesamum indicum ( Jungeoline , Hei Yu Ma , Haholi , Ooli , Jojoli , Hu Ma , Susam , Tila , Kunji , Ch'Ing Jang , Ma K'U Ping , Bijan , Jijiri , Simsim , Pai Yu Ma , Sesame , Ajonjoli , Lenga , Hoholi , Goma , Wijen , Kundij )
  Tamarindus indica ( Tamarinde , Mandarin , Asam jawa , Wit asem , Tomale , Tamarin , Tamarindier , Asam kawak , Tamarind , Tamarindo , Tama-Rindo , Asem , Asam jara , Tomarin , Tomaring , Demirhindi )
  Thuja orientalis ( Nioi-Hiba , Pien Po , Po Yeh Chiu , Po Tzu , Po Shih , Po Tzu Jen , Po Hsiang Sui , Po )
  Ulmus sinensis ( Fen , Yu , Ling Fen , Hsiang Yu P'I , Shah Chih Chu )