Data Views

Total Plants: 21
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Abrus cantoniensis ( Ji Gu Cao )
Actinidia chinensis ( Teng Li Gen )
Ardisia japonica ( Ping Di Mu )
Basella alba ( L. , Chung K'Uei , Tian Kui Zi , Lo K'Uei , T'Eng K'Uei , Yu Ts'Ai )
Cordyline fruticosa ( Jejuang , Daun juang-juang , Lenjuang , Tunjung , Jenjuang , Daoen nagasi , Andong , Laklak , Tie Shu Ye , Senjuang )
Cycas revoluta ( Penawar djambe , Wan Sui Tsao , Tie Shu Ye , Wu Lou Tzu , Sotetu , Ch'Ien Nien Tsao )
Galium aparine ( Kaz Yogurtotu , Hedge Clivers , Gia Mara , Cleever , Grateron , Cleavers , Cleavers Goosegrass , Zhu Yang Yang , Hashishat Al Af'A , Amor De Hortelano )
Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
Hydrocotyle sibthorpioides ( Tian Hu Sui , Pegaga embun (Dew pegaga) , Ulam gunong , Tikim )
Imperata cylindrica ( Mao Ken , Bai Mao Gen , Ilalang , Mah Chow Kin , Tigaya , Alalang , Mao Chen , Pai Mao , Kambengang , Lalang , Alang-alang , Hilalang )
Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
Mahonia fortunei ( Shi Da Gong Lao )
Mahonia healei ( Shi Da Gong Lao )
Mahonia japonica ( Shi Da Gong Lao )
Polygala telephioides ( Xiao Jin Bu Huan )
Polygonum lapathifolium ( Shui Hong Hua Zi , Mao Liao )
Polygonum orientale ( Hung Ts'Ao , Oke-Tade , Shui Hung Hua Zi )
Pteris multifida ( Feng Wei Cao )
Semiaquilegia adoxoides ( Tien Kui Zi , Tian Kui Zi )
Solanum lyratum ( Bai Ying , Hiyodori-Shogo )