Data Views

Total Plants: 43
  CSV  Excel  PDF

123Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Ch'U , Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken )
Arctium lappa ( Niu P'Ang Tzu , Gobo , Dulavratotu , Kewe , Lampazo Mayor , Niu Ts'Ai , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Kuang Mu Hsiang , Arqityon , Bardana , Wu Shih , Waisar , Shu Nien , Burdock )
Artemisia campestris ( Rode Bijvoet , Abrotano Femmina , Roter Beifuss , Sheeh , Armoise Champetre , Beifuss , Escobilla Parda , Boja , Mugwort , Feld Beifuss , Wilde Averuit , Field Southernwood )
Artemisia cana
Artemisia stelleriana ( Lu , Pai Hao , Fan )
Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
Brassica rapa ( Yun T'Ai , Wu Ching , Man Ching , Abura-Na , Yu T'Sai , Turnip , Shalgham , Shelem )
Buxus sempervirens ( Buis , Boj , Le Buis , Huang Yang Mu , Bwes Beni , Simsir , Boxwood )
Cannabis sativa ( Ganja , Ma Jen Chiu , Bhang , Mariguana , Hemp,Indian , Hint Keneviri , Hemp , Ma Fen , Bangue , Canamo , Ta Ma , Huang Ma , Kenevir , Han Ma , Huo Ma , Tchene , Canamo Indio , Qunnab )
Chaectospermum glutinosum
Cirsium flodmani
Crescentia cujete ( Guiro , Jiguero , Petite Calabasse Des Bois , Callebasse Marronne , Calebasse , Camasa , Higuera , Calebassier , Higuero , Calabash Tree , Berenuk , Higuero Galion , Calebasse Marron , Tabu kayu )
Cyperus rotundus ( So Ken Chiu , Muskezamin , Topalak , So Ts'Ao , Woeta , Mutha , Tage-tage , Hsiang Fu , Hama-Suge , Boeai , Musta , Hsiang Fu Tzu , Teki , Roekoet teki , Souchet , Mustaka , Mota )
Davallia tenuifolia ( Shih Hsu , Shih T'Ai , Shih Ma Tsung , Kwei Li , Wu Chiu , Shih Hua , Shih I )
Dianthus superbus ( Ezo-Kawara-Nadesiko , Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
Eupatorium sp ( Tse Lan , Ti Sun , Marmaquilla )
Eurotia lanata
Fagopyrum esculentum ( T'Ien Ch'Iao , Qamh Al Baqar , Wu Mai , Hua Ch'Iao , Ch'Iao Mai )
Lonicera ciliosa
Magnolia conspicua ( Ying Ch'Un , P'Ao , Mu Pi , Hou T'Ao , Hsin I )