Data Views

Total Plants: 43
  CSV  Excel  PDF

123Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Lisan At Tair , Ch'U )
Arctium lappa ( Waisar , Ta Li Tzu , Kewe , Niu P'Ang Tzu , Dulavratotu , Shu Nien , Niu Ts'Ai , Burdock , Wu Shih , Bardana , Lampazo Mayor , Arqityon , Gobo , Kuang Mu Hsiang , Burdock Blood )
Artemisia campestris ( Boja , Escobilla Parda , Rode Bijvoet , Feld Beifuss , Abrotano Femmina , Armoise Champetre , Mugwort , Roter Beifuss , Beifuss , Sheeh , Field Southernwood , Wilde Averuit )
Artemisia cana
Artemisia stelleriana ( Fan , Pai Hao , Lu )
Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
Brassica rapa ( Man Ching , Wu Ching , Yu T'Sai , Abura-Na , Turnip , Shelem , Yun T'Ai , Shalgham )
Buxus sempervirens ( Huang Yang Mu , Buis , Le Buis , Boj , Simsir , Boxwood , Bwes Beni )
Cannabis sativa ( Bangue , Ma Fen , Huang Ma , Hemp , Canamo Indio , Ganja , Ta Ma , Bhang , Kenevir , Huo Ma , Hemp,Indian , Ma Jen Chiu , Canamo , Qunnab , Tchene , Hint Keneviri , Mariguana , Han Ma )
Chaectospermum glutinosum
Cirsium flodmani
Crescentia cujete ( Higuero Galion , Calabash Tree , Higuera , Calebasse , Camasa , Calebassier , Jiguero , Petite Calabasse Des Bois , Berenuk , Higuero , Calebasse Marron , Guiro , Tabu kayu , Callebasse Marronne )
Cyperus rotundus ( Roekoet teki , Souchet , Hsiang Fu , Mustaka , Topalak , Muskezamin , Mutha , Mota , Boeai , Tage-tage , Teki , So Ken Chiu , Musta , Hama-Suge , So Ts'Ao , Woeta , Hsiang Fu Tzu )
Davallia tenuifolia ( Shih I , Shih Ma Tsung , Kwei Li , Shih Hsu , Shih T'Ai , Wu Chiu , Shih Hua )
Dianthus superbus ( Ezo-Kawara-Nadesiko , Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
Eupatorium sp ( Tse Lan , Marmaquilla , Ti Sun )
Eurotia lanata
Fagopyrum esculentum ( Qamh Al Baqar , T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai , Wu Mai , Hua Ch'Iao )
Lonicera ciliosa
Magnolia conspicua ( Hou T'Ao , P'Ao , Mu Pi , Hsin I , Ying Ch'Un )