Data Views

Total Plants: 43
  CSV  Excel  PDF

123Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Gok Aghaji , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Ch'U , Lisan At Tair )
Arctium lappa ( Shu Nien , Waisar , Dulavratotu , Bardana , Arqityon , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Lampazo Mayor , Kewe , Burdock , Niu P'Ang Tzu , Kuang Mu Hsiang , Niu Ts'Ai , Gobo , Wu Shih )
Artemisia campestris ( Abrotano Femmina , Field Southernwood , Beifuss , Mugwort , Sheeh , Wilde Averuit , Boja , Rode Bijvoet , Escobilla Parda , Feld Beifuss , Roter Beifuss , Armoise Champetre )
Artemisia cana
Artemisia stelleriana ( Fan , Pai Hao , Lu )
Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
Brassica rapa ( Wu Ching , Shalgham , Abura-Na , Man Ching , Yu T'Sai , Turnip , Yun T'Ai , Shelem )
Buxus sempervirens ( Boj , Boxwood , Huang Yang Mu , Simsir , Buis , Bwes Beni , Le Buis )
Cannabis sativa ( Canamo Indio , Qunnab , Bhang , Ma Jen Chiu , Ma Fen , Mariguana , Bangue , Huang Ma , Huo Ma , Tchene , Ta Ma , Canamo , Han Ma , Kenevir , Hemp,Indian , Ganja , Hemp , Hint Keneviri )
Chaectospermum glutinosum
Cirsium flodmani
Crescentia cujete ( Calabash Tree , Guiro , Calebasse Marron , Berenuk , Calebassier , Petite Calabasse Des Bois , Camasa , Higuera , Calebasse , Tabu kayu , Higuero Galion , Jiguero , Callebasse Marronne , Higuero )
Cyperus rotundus ( Mota , Teki , Souchet , Boeai , Mustaka , Topalak , So Ken Chiu , Hsiang Fu , Tage-tage , Roekoet teki , Hsiang Fu Tzu , So Ts'Ao , Woeta , Muskezamin , Musta , Hama-Suge , Mutha )
Davallia tenuifolia ( Shih T'Ai , Wu Chiu , Shih Hsu , Shih Ma Tsung , Kwei Li , Shih I , Shih Hua )
Dianthus superbus ( Ezo-Kawara-Nadesiko , Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
Eupatorium sp ( Marmaquilla , Ti Sun , Tse Lan )
Eurotia lanata
Fagopyrum esculentum ( Ch'Iao Mai , Qamh Al Baqar , Wu Mai , Hua Ch'Iao , T'Ien Ch'Iao )
Lonicera ciliosa
Magnolia conspicua ( P'Ao , Ying Ch'Un , Hou T'Ao , Mu Pi , Hsin I )