Data Views

Total Plants: 43
  CSV  Excel  PDF

123Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Niwa-Urusi , Ch'U , Gok Aghaji )
Arctium lappa ( Shu Nien , Arqityon , Dulavratotu , Bardana , Kewe , Gobo , Ta Li Tzu , Kuang Mu Hsiang , Waisar , Burdock , Niu Ts'Ai , Burdock Blood , Wu Shih , Lampazo Mayor , Niu P'Ang Tzu )
Artemisia campestris ( Sheeh , Field Southernwood , Roter Beifuss , Abrotano Femmina , Feld Beifuss , Rode Bijvoet , Wilde Averuit , Boja , Armoise Champetre , Mugwort , Escobilla Parda , Beifuss )
Artemisia cana
Artemisia stelleriana ( Pai Hao , Fan , Lu )
Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
Brassica rapa ( Wu Ching , Yun T'Ai , Abura-Na , Shalgham , Turnip , Shelem , Yu T'Sai , Man Ching )
Buxus sempervirens ( Le Buis , Buis , Boj , Bwes Beni , Simsir , Huang Yang Mu , Boxwood )
Cannabis sativa ( Hemp , Bangue , Han Ma , Ma Fen , Canamo , Kenevir , Canamo Indio , Ta Ma , Ma Jen Chiu , Huang Ma , Ganja , Huo Ma , Tchene , Hint Keneviri , Hemp,Indian , Bhang , Mariguana , Qunnab )
Chaectospermum glutinosum
Cirsium flodmani
Crescentia cujete ( Jiguero , Camasa , Calebasse , Guiro , Tabu kayu , Calabash Tree , Calebasse Marron , Higuera , Callebasse Marronne , Higuero , Higuero Galion , Calebassier , Berenuk , Petite Calabasse Des Bois )
Cyperus rotundus ( Hsiang Fu , Topalak , Muskezamin , Souchet , Hsiang Fu Tzu , Teki , Mustaka , Hama-Suge , So Ts'Ao , Mutha , Woeta , Musta , So Ken Chiu , Mota , Tage-tage , Roekoet teki , Boeai )
Davallia tenuifolia ( Shih I , Shih Hua , Kwei Li , Wu Chiu , Shih T'Ai , Shih Ma Tsung , Shih Hsu )
Dianthus superbus ( Ch'U Mai , Ezo-Kawara-Nadesiko , Kawara-Nadesiko )
Eupatorium sp ( Tse Lan , Marmaquilla , Ti Sun )
Eurotia lanata
Fagopyrum esculentum ( Ch'Iao Mai , Hua Ch'Iao , Wu Mai , T'Ien Ch'Iao , Qamh Al Baqar )
Lonicera ciliosa
Magnolia conspicua ( Mu Pi , Hsin I , Hou T'Ao , Ying Ch'Un , P'Ao )