Data Views

Total Plants: 23
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia P'I , Wu Chia )
Alpinia officinarum ( Liang Chiang , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Man Chiang , Galangal )
Aquilaria agallocha ( Lignum Aloes , Chen Xiang , Ma T'I Hsiang , Chan Hsiang , Aguru , Chi Ku Hsiang , Huang Shu Hsiang , Ch'En Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang )
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua ( Yen Hu So , Ezo-Engosaku , Hsuan Hu So )
Cyperus rotundus ( Woeta , Musta , Hama-Suge , Muskezamin , Hsiang Fu , Boeai , Souchet , So Ken Chiu , Roekoet teki , So Ts'Ao , Topalak , Mota , Hsiang Fu Tzu , Teki , Tage-tage , Mustaka , Mutha )
Dryobalanops aromatica ( Chin Chiao Nao , Su Nao , Dryobalanops , Ts'Ang Lung Nao , Ni Ping P'Ien , Mei Hua P'Ien , P'O Lu Hsiang , Mi Nao , Kapurun , Ch'Ing Ping P'Ien , Camphora , Ping P'Ien , Kapur , Pokok kapur burus (Baru campho , Bing Pian )
Elettaria cardamomum ( Kakule , Krako , Pai Tou K'Ou , Cardamom , Tou K'Ou , Ts'Ao Kuo )
Euphorbia tirucalli ( Milkbush , Mentulang , Kayu urip , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Pencil Tree , Paching tawa , Tikel balung , Tulang-tulang )
Foeniculum vulgare ( Uikyo , Comino , Rezene , Ama-Uikyo , L'Anis , Shamar , Adas londa , Adas landi , Karasu-Uikyo , Kaneer Razbana , La Nuit , Shbint , Hui Hsiang Chiu , Adas pedas , Hinojo , Anis Vert , Raziyane , Tzu Mu Lo , Tzu Mo , Hsiao Hui Hsiang , Anis , Shih Lo , Fennel , Finocchio Forte )
Hyoscyamus niger ( Hiyosu , Henbane , Banotu , Altercum , Henbane,Black , Banj Barry , Sukran , Jusquiame , Black Henbane , Hunabra-So , Giusguiamo )
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis ( Litchi , Reisi , Li Chih , Quenepe Chinois , Li Chi Tzu , Li Chih Ho )
Parthenium hysterophorus ( Feuilles Bouton , Absynthe Batarde , Escobita Amarga , Friega Platos , Parthene Multifide , Baille Lame , Escoba De Puerco , Balai Amer , Absinthe Marron , Yerba Amarga , Escoba Amarga )
Piper longum ( Long Pepper , Pi Po , Pi P'O Mu , Pepper,Long , Uzun Biber )
Piper retrofractum ( Longpepper,Java , Javanese Long Pepper , Chabe sula , Vahl , Chabe alas , Chabai jawa (Java long pepper) , Chabean , Lada panjang (Long pepper) )