Data Views

Total Plants: 23
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia P'I , Wu Chia )
Alpinia officinarum ( Galangal , Liang Chiang , Kucuk Galanga , Kao Liang Chiang , Man Chiang )
Aquilaria agallocha ( Chen Xiang , Chi Ku Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Aguru , Huang Shu Hsiang , Ma T'I Hsiang , Lignum Aloes , Chan Hsiang , Ch'En Hsiang )
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua ( Hsuan Hu So , Ezo-Engosaku , Yen Hu So )
Cyperus rotundus ( So Ken Chiu , Hama-Suge , Tage-tage , Souchet , Woeta , Muskezamin , Mutha , So Ts'Ao , Mota , Teki , Roekoet teki , Topalak , Hsiang Fu Tzu , Hsiang Fu , Musta , Mustaka , Boeai )
Dryobalanops aromatica ( Kapur , Su Nao , Dryobalanops , Mi Nao , Pokok kapur burus (Baru campho , Ch'Ing Ping P'Ien , Camphora , P'O Lu Hsiang , Ni Ping P'Ien , Ts'Ang Lung Nao , Mei Hua P'Ien , Bing Pian , Ping P'Ien , Kapurun , Chin Chiao Nao )
Elettaria cardamomum ( Pai Tou K'Ou , Ts'Ao Kuo , Krako , Tou K'Ou , Kakule , Cardamom )
Euphorbia tirucalli ( Kayu urip , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Pencil Tree , Mentulang , Tulang-tulang , Milkbush , Paching tawa , Tikel balung )
Foeniculum vulgare ( Ama-Uikyo , Fennel , Finocchio Forte , Tzu Mo , Kaneer Razbana , Shbint , Hsiao Hui Hsiang , L'Anis , Adas londa , Anis Vert , Adas landi , Anis , Shamar , Raziyane , Rezene , Uikyo , La Nuit , Comino , Hui Hsiang Chiu , Adas pedas , Hinojo , Shih Lo , Karasu-Uikyo , Tzu Mu Lo )
Hyoscyamus niger ( Giusguiamo , Banj Barry , Sukran , Hunabra-So , Altercum , Hiyosu , Black Henbane , Jusquiame , Henbane , Henbane,Black , Banotu )
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis ( Quenepe Chinois , Litchi , Li Chih Ho , Reisi , Li Chih , Li Chi Tzu )
Parthenium hysterophorus ( Yerba Amarga , Baille Lame , Parthene Multifide , Absynthe Batarde , Escobita Amarga , Escoba De Puerco , Balai Amer , Escoba Amarga , Friega Platos , Absinthe Marron , Feuilles Bouton )
Piper longum ( Long Pepper , Pepper,Long , Pi Po , Uzun Biber , Pi P'O Mu )
Piper retrofractum ( Chabe sula , Longpepper,Java , Chabean , Lada panjang (Long pepper) , Vahl , Chabe alas , Javanese Long Pepper , Chabai jawa (Java long pepper) )