Data Views

Total Plants: 15
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Aconitum carmichaeli ( Sinatori-Kabuto )
Acorus calamus ( Azakegeri , Seki-Sho , Calomo Aromatico , Bach , Calmus , Calamus , Vacha , Kalmoes , Calamo Aromatico , Djerango , Jerangau , Shui Ch'Ang Pu , Ganoeak , Kalmos , Ch'Ang P'U Chiu , Sho-Bu , Jeringau , Jariangau , Sweet Flag , Doringo , Acore Vrai , Vaj , Sarango , Acorus , Acoro Aromatico , Kaliraga , Agri Turki , Kalmus )
Acorus gramineus ( Shih Ch'Ang Pu )
Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
Atractylodes macrocephala
Cannabis sativa ( Hint Keneviri , Qunnab , Ma Jen Chiu , Ganja , Huo Ma , Canamo Indio , Bangue , Ma Fen , Huang Ma , Canamo , Hemp,Indian , Bhang , Hemp , Mariguana , Kenevir , Tchene , Han Ma , Ta Ma )
Carex macrocephala ( Yu Yu Liang , Shih Ts'Ao , Tz'U Jan Ku )
Catha edulis ( Chak )
Citrus sinensis ( Naranja De China , Naranjo Dulce , Orange , Oranger Doux , Z'Orange Douce , Portakal )
Citrus sp ( Lemon )
Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
Eupatorium fortunei ( Huzi-Bakama )
Glycyrrhiza uralensis ( Gan Cao )
Magnolia officinalis ( Magnolier Officinal , Chinese Magnolia , Choon Pok , Magnolia , Ch'Uan Pu )
Panax schinseng ( Schin Seng , Mandragore Coreenne , Jen Shen , Shin Seng , Ginseng )