Data Views

Total Plants: 13
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
Brasenia peltata ( Shun Ts'Ai , Chu Shun , Shun , Hsien Mao Chiu , Shui K'Uei )
Cannabis sativa ( Qunnab , Tchene , Huo Ma , Ganja , Canamo , Huang Ma , Canamo Indio , Mariguana , Ta Ma , Bangue , Hemp,Indian , Hint Keneviri , Bhang , Kenevir , Hemp , Ma Fen , Ma Jen Chiu , Han Ma )
Cinnamomum camphora ( Kusu-No-Ki , Kafur , Chang , Camphora )
Cuscuta sp ( Yeh Hu Ssu , T'U Ssu , Ch'Ih Wang , T'Ang Meng , Huo Yen Ts'Ao , Chin Hsien Ts'Ao , Yu Nu )
Daphne genkwa ( Men T'Ou Hua , Tu Yu , Huzimodoki , Yuan Hua )
Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao T'O , Fei Tsao Tzu , Fei Tsao Chia , Fei Tsao Tou , Fei Tsao Ho )
Illicium verum ( Yildizanasonu , Pa Chio Yu , Po Hui Hsiang , Bunga lawan , Pa Chio Hui Hsiang )
Juglans regia ( Jawiz , Ceviz Agaci , Guz , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Hei T'Ao , Qoz , Hu T'Ao , Joz , Nogal )
Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
Juniperus oxycedrus ( A'Rr , Enebro De La Miera , A'Ra'R , Appeggi , Cedro De Espanha , Havrest , Cade , Branket Enebaer , Oxicedro , Ardij Aghaji )
Opuntia ficus-indica ( Tuna , Penca , Figuier D'Inde , Pricklypear , Hsien Jen Chang , Nopal , Raquette )
Phellodendron amurense ( Po Mu , Amur Cork Tree , T'An Huan , Kihada , Huang Po , Hiroha-No-Kihada , Oba-No-Kihada , Miyama-Kihada )