Data Views

Total Plants: 80
  CSV  Excel  PDF

Previous1234Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Musa sapientum ( Pisang kelat , Pisang , Platano , Pisang swanggi , Pisang embung , Banana , Pisang batoe , Pisang kepok , Pisang batu )
Nelumbo nucifera ( Ho , I , Lien Tzu Hsin , Hung Pai Lien Hua , Lien , Ch'Ieh , Lotus Bean , Kaya , Fo Tso Hsu , Mi , Lien Ou , Chieh Fen , Fu Ch'U , Ou , Shih Lien Tzu , Hasu , Han T'Ao , Lien I , Hsia , Lien Tzu , Ho Yeh , Ho Lien Hua , Lien Hua , Ou Fen , Ti , Lien Shih , Lotus,Blue )
Nephrodium filix-mas ( Mao Kuan Chung , Feng Wei Ts'Ao )
Nicotiana tabacum ( Yu Ts'Ao , Jen Ts'Ao , Tan Pa Ku , Tobacco , Tabac , Herbe A La Reine , Yen Ken , Tanigh , Nicoziana , Tabaco , Tabigh , Tabac Mannoque , Tutun , Yen Ts'Ao , Toubac )
Nymphaea sp ( Nenuphar )
Ocimum gratissimum ( Atiayo , Grand Fombasin , Selaseh jambi , Fombasin , Basilic A Petites Fleurs , Vriadhatulasi , Folle Basin , Ramtulsi , Basilic Grandes Feuilles )
Oryza sativa ( Arroz , T'U , Saki , Timman , Perinj , No , Pirinc , Chaltook , Riz , Rice , Keng , Tao , Ruz , Hsien , Nasi )
Paeonia officinalis ( Sakayik , Yoshu-Syakuyaku , Peonia , Mu Shao Yao )
Panax pseudoginseng
Panax schinseng ( Schin Seng , Shin Seng , Mandragore Coreenne , Ginseng , Jen Shen )
Phellodendron amurense ( T'An Huan , Hiroha-No-Kihada , Po Mu , Huang Po , Kihada , Amur Cork Tree , Oba-No-Kihada , Miyama-Kihada )
Pimpinella saxifraga ( Burnet Saxifrage , Pate Di Gate , Kucuk Pimpinella , Pimpinela Blanca , Pinpinera , Black Caraway )
Pinus roxburghii ( Sarala )
Piper betle ( Bodeh , Kinma , Sibiroah , Sireh , Suruh , Sirih )
Plantago major ( Gechi Qulaghi , Sangkuwah , Oba-Ko , Sangkubah , Arnoglossa , Ekur anjing (Dog tail) , Otot ototan , Bazir Dam Bil , Llanten , Sangka buwah , Llanten Mayor , Tarkuz , Sei Ohr Re , Wegerlich , Plantain , Ch'E Ch'Ien , Sembung otot , Buyuk Sinirliot , Lisan Al Hamal , Meloh kiloh , Daum sejumbok , Suri pandak )
Pouzolzia pentandra
Pycnanthemum incanum ( Mountainmint )
Rehmannia glutinosa ( Ti Huang Chiu , Sheng Di , Akaya-Zio , Shu Ti Huang , Ti Huang , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang )
Rubia cordifolia ( Ti Hsueh , Sou , Ch'Ien Ts'Ao , Hsueh Chien Ch'Ou , Manjistha , Jan Fei Ts'Ao , Ch'Ien )
Sambucus nigra ( Sauco , Seiyo-Niwatoko , Zovika , Elder Rind , Elderberry , Murver Agaci , Khaman Kabir , European Elder )