Data Views

Total Plants: 24
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Lisan At Tair , Ch'U , Gok Aghaji , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken )
Aleurites fordii ( Tung , Jabilla Extranjera )
Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
Anemarrhena asphodeloides ( Chih Mu , Huo Mu , Ti Shen , Lien Mu )
Bacopa monniera ( Barbin Barri , Brambhi , Pa Ch T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao )
Cedrela chinense
Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
Cynanchum stratum
Dipsacus japonicus ( Ch'Uan Hsu Tuan , Hsu Tuan )
Juglans regia ( Ceviz Agaci , Nogal , Guz , Hei T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Qoz , Jawiz , Hu T'Ao , Hu Tao , Joz )
Lycium chinense ( Kou Chi , Kou Chi Chien , Kou Chi Chiu , T'Ien Ts'Ai , Hsien Jen Chang , Yang Ju , Kuko , Ti Ku P'I )
Morinda officinalis
Nelumbo nucifera ( Ho , Hasu , Hsia , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Lien , Lotus Bean , Ho Lien Hua , Chieh Fen , Lien Ou , I , Lien Hua , Ti , Hung Pai Lien Hua , Shih Lien Tzu , Ho Yeh , Lien Shih , Lien Tzu , Ou , Lien Tzu Hsin , Han T'Ao , Kaya , Ou Fen , Mi , Lotus,Blue , Lien I , Fu Ch'U )
Ocimum gratissimum ( Ramtulsi , Vriadhatulasi , Atiayo , Fombasin , Selaseh jambi , Basilic A Petites Fleurs , Grand Fombasin , Basilic Grandes Feuilles , Folle Basin )
Orobanche sp ( Rape,English )
Psoralea corylifolia ( P'O Ku Chih , Pu Ku Chih , Pha Cot Chi , Ku Tzu , Cot Chu )
Rehmannia glutinosa ( Sheng Di , Sheng Ti Huang , Akaya-Zio , Ti Huang , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang , Ti Huang Chiu )
Rosa laevigata ( Naniwa-Ibara , Chin Ying Tsu )
Schisandra chinensis ( Wu Wei Zi , Tyosen-Gomisi )
Schisandra sphenanthera