Data Views

Total Plants: 86
  CSV  Excel  PDF

Previous12345Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Gaultheria cumingiana
Glycine max ( Ta Tou , Soya Fasulyasi , Ta Tou Shih , Ta Tou Huang Chuen , Chiang , Huang Tou , Tou Huang , Tou Fu , Shih Yu , Shih Tou , Tou Yu , Jen Shu , Chiang Yu , Shu , Soybean , Jung Shu , Hei Tou )
Gynura segetum
Haematoxylum campechianum ( Palo De Campeche , Kampes Agaci , Bois Campeche , Campeche , Logwood , Campechier )
Impatiens balsamina ( Ji Xing Zi , Beijo De Frade , Feng Hsien , Kina Cicegi , Belle Zamie , Hosen-Ka )
Justicia procumbens ( Chio Chuang , Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao )
Lactuca sativa ( Marul , Lettuce , Khass , Chicoree Des Jardins , Wo Chu Tzu , Wo Chu , Lechuga , Abu , Tzu Chu , Kahu , Laitue Pour Tisane , Laitue Alimentaire , Laitue )
Leonurus heterophyllus
Lindera benzoin
Luffa aegyptiaca ( Lifka , Man Kua , Torchon , T'Ien Lo , Servilleta Del Pobre , Liane Torchon , Pu Kua , Ssu Kua , Musu , T'Ien Ssu Kua , Leaf , Serviette Des Pauvres )
Lycopus lucidus ( Siro-Ne , Tse Lan )
Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
Mangifera indica ( Merpelam , Mangot Fil , Mango , Manga Agaci , Mangga , Manga , Pelem , Manguier , An Lo Kuo , Mamuang , Mangot , Anbah )
Melastoma dodecandrum
Millettia reticulata
Morus alba ( Tuth , I Sang , Pai Sang , Kitaoe , T'An , Sang Shen Kao , Lu Sang , Shan Sang , Shen , Chin Sang , Ti Sang , Tukki , Sang Shen Chiu , Lampoeng , Besaran , Ching Sang , Morera , Tut , Ma-Guwa , Sang Ken Pai P'I , Hsun , Chi Sang , Sang Shen Tzu , Mora , Dut Agaci , Nu Sang , Sang Pi , Tu , Sang , Mures )
Musa paradisiaca ( Mei Jen Chiao , Moz , Ya Chiao , Kan Chiao , Pan Chiao , Chi Tzu Chiao , Bananeira De S Tome , Banana , Rulo , Shui Chiao , Banane Grosse Botte , Tan P'Ing Chiao , Platano , Plantain , Chiao Yu , Niu Ju Chiao , Fo Shou Chiao , Cambur , Horse Banana , Figue , Bananier , Banane Corne )
Nelumbo nucifera ( Lien Hua , Lien Ou , Hung Pai Lien Hua , Chieh Fen , Ch'Ieh , Kaya , Ho Yeh , Lien Tzu Hsin , Ou , Ho , Hsia , Fo Tso Hsu , Lien I , Lien , Fu Ch'U , Ti , I , Lotus Bean , Ho Lien Hua , Ou Fen , Lien Tzu , Shih Lien Tzu , Lotus,Blue , Han T'Ao , Hasu , Mi , Lien Shih )
Ocimum basilicum ( Selaseh jantan , Basilic , Lo Le , Albahaca , Feslegen , Basilicon , I Tzu Ts'Ao , Selaseh , Rainan , Me-Boki , Hsiang Ts'Ai , Selasih , Raihana , Chiu Ts'Eng T'A , Selaseh hitam , Raihan Al Malik , Basil , Ai K'Ang , Chahchabram )
Parabarium micranthus