Data Views

Total Plants: 86
  CSV  Excel  PDF

Previous12345Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Gaultheria cumingiana
Glycine max ( Tou Huang , Tou Fu , Ta Tou Shih , Shih Tou , Jen Shu , Shu , Shih Yu , Huang Tou , Soya Fasulyasi , Tou Yu , Ta Tou Huang Chuen , Hei Tou , Soybean , Jung Shu , Ta Tou , Chiang , Chiang Yu )
Gynura segetum
Haematoxylum campechianum ( Logwood , Palo De Campeche , Campeche , Kampes Agaci , Campechier , Bois Campeche )
Impatiens balsamina ( Feng Hsien , Belle Zamie , Kina Cicegi , Ji Xing Zi , Hosen-Ka , Beijo De Frade )
Justicia procumbens ( Chio Chuang , Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao )
Lactuca sativa ( Laitue , Wo Chu Tzu , Kahu , Laitue Alimentaire , Laitue Pour Tisane , Tzu Chu , Lettuce , Lechuga , Abu , Khass , Chicoree Des Jardins , Wo Chu , Marul )
Leonurus heterophyllus
Lindera benzoin
Luffa aegyptiaca ( Torchon , Man Kua , Liane Torchon , Serviette Des Pauvres , Musu , Lifka , Pu Kua , Servilleta Del Pobre , T'Ien Lo , T'Ien Ssu Kua , Ssu Kua , Leaf )
Lycopus lucidus ( Tse Lan , Siro-Ne )
Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
Mangifera indica ( Anbah , Manga Agaci , Manga , Mango , Mangot Fil , Pelem , Mangot , Merpelam , Mamuang , Manguier , An Lo Kuo , Mangga )
Melastoma dodecandrum
Millettia reticulata
Morus alba ( Sang Pi , Morera , Shen , Sang Shen Kao , Shan Sang , Sang Ken Pai P'I , I Sang , Dut Agaci , Mora , Ching Sang , Tuth , Ti Sang , Tut , Ma-Guwa , Chin Sang , Tu , Sang Shen Tzu , Nu Sang , Lu Sang , T'An , Chi Sang , Sang , Sang Shen Chiu , Hsun , Besaran , Mures , Tukki , Pai Sang , Kitaoe , Lampoeng )
Musa paradisiaca ( Figue , Cambur , Horse Banana , Mei Jen Chiao , Pan Chiao , Kan Chiao , Niu Ju Chiao , Ya Chiao , Chiao Yu , Platano , Rulo , Bananeira De S Tome , Chi Tzu Chiao , Bananier , Fo Shou Chiao , Banane Corne , Banane Grosse Botte , Moz , Banana , Shui Chiao , Tan P'Ing Chiao , Plantain )
Nelumbo nucifera ( Ho , Chieh Fen , Lien I , I , Lotus,Blue , Ho Lien Hua , Mi , Hung Pai Lien Hua , Lien Hua , Lien Tzu Hsin , Ho Yeh , Ch'Ieh , Han T'Ao , Lien , Ou Fen , Hasu , Fo Tso Hsu , Lien Ou , Lien Tzu , Lien Shih , Kaya , Hsia , Ti , Shih Lien Tzu , Ou , Fu Ch'U , Lotus Bean )
Ocimum basilicum ( Basilic , I Tzu Ts'Ao , Raihana , Albahaca , Rainan , Raihan Al Malik , Chahchabram , Me-Boki , Selaseh hitam , Chiu Ts'Eng T'A , Basilicon , Ai K'Ang , Selaseh , Feslegen , Lo Le , Hsiang Ts'Ai , Selaseh jantan , Selasih , Basil )
Parabarium micranthus